Nybyggnation av klätterlokal

Projektet drivs av: Västerviks Klätterklubb

Beskrivning av projektet

Västerviks klätterklubb ska skapa förutsättningar för att utveckla barn- och ungdomsverksamheten genom att bygga en ny klättervägg.

Västerviks klätterklubb ska skapa förutsättningar för att utveckla barn- och ungdomsverksamheten genom att bygga en ny klättervägg. Tanken är att bygga väggar i olika sektioner så att nybörjare succesivt kan utvecklas som klättrare. Största delen av klätterväggen kommer vara bouldering och en mindre del avsedd för repklättring. Verksamheten kommer att bestå av klätterskola, olika satsningar på nyanlända samt barn, ungdomar och vuxna med olika funktionsnedsättningar.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i oktober 2017.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i oktober 2017.

Kontakt

Ort
Västervik