Nybyggnation av padelbanor på Kronan 10 i Norbergs kommun

Projektet drivs av: Norbergs Tennisklubb

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att starta padelverksamhet för barn och ungdomar genom att anlägga en padelbana utomhus.

En padelsektion ska bildas och ansvara för att utveckla och driva organiserad padelträning för barn och ungdomar under 25 år. Utöver detta kommer det också att finnas möjlighet att spela spontant på tider som inte är bokade. Prova-på-tillfällen, sommarkurser och samarbete med föreningar och kommunal verksamhet kommer att genomföras för att nå ut till unga utanför den egna föreningen.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i september 2018.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i september 2018.

Kontakt

Ort
Norberg