Nybyggnation av ridhus på norra Öland Löttorp 4:18 i Borgholms kommun

Projektet drivs av: Åkerbo Hästklubb

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla föreningens verksamhet och möjliggöra ridning för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning som inte har egen häst, genom att bygga ett ridhus på norra Öland.

Projektets syfte är att utveckla föreningens verksamhet och möjliggöra ridning för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning som inte har egen häst, genom att bygga ett ridhus på norra Öland. Ny verksamhet som ska bedrivas är ridskola och ridlekis i enklare form, lovaktiviteter, samt att man årligen bjuder in till ett antal prova-på-tillfällen inom både ridning och voltige. Ridhuset kommer även att användas av andra föreningar och verksamheter vintertid, till exempel agility.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2019.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2019.

Kontakt

Ort
Löttorp