Nybyggnation av skidlekis och maskinhall

Projektet drivs av: Kristinehamns Orienteringsklubb

Beskrivning av projektet

Kristinehamns Orienteringsklubb ska anlägga ett skidlekis och en maskinhall vid Hultets friluftsgård.

Skidlekplatsen utgörs av en anlagd inhägnad yta som ska innehålla en avskild pulkabacke, två nya skidspår med svårighetsgrad anpassad för små barn, hinder, hopp och en grillplats med vindskydd, samt belysning. Den primära målgruppen för verksamheten är barn i åldern 1-5 år. Förutom organiserade aktiviteter i föreningens regi som Bamse Cup, Barnens Vasalopp och lovaktiviteter kommer ytan att nyttjas spontant av barn och föräldrar, samt användas av förskoleverksamheter. Maskinhallen utgör navet för elförsörjning, vattenledningar och den fastmonterade konstsnöanläggning som kommer att användas för att säkerställa att skidlekiset förses med snö.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2018.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2018.

Kontakt

Ort
Kristinehamn