Nybyggnation på befintlig anläggning Djurmo/Sifferbo IF

Projektet drivs av: Djurmo/Sifferbo IF

Beskrivning av projektet

Projektet ska tillgänglighetsanpassa anläggningsytor och skapa två nya aktivitetsområden.

Föreningen ska skapa tillgänglighetsanpassade anläggningsytor för Arvsfondens alla målgrupper genom att skapa asfalterade gångar till olika aktivitetsytor. Den befintliga löparbanan ska tillgänglighetsanpassas med tartanunderlag. Projektet ska också skapa två nya aktivitetsområden, ett kastområde med kastbur för att kunna bedriva ny säker träning för bland annat slägga och diskus och det andra med spjut, stavhopp och höjdhopp.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2018.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2018.

Kontakt

Ort
Djurmo