Nybyggnation på del av Vannesta 1.74/ Toresunds Idrottsplats Stallarholmen

Projektet drivs av: Stallarholmens Sportklubb

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att bygga en aktivitetspark.

Parken ska anläggas på Toresunds IP. Parken ska innehålla en mindre skatepark, utegym, pumptrack, parkour, klättersten och motorikbana. Målgruppen är barn och ungdomar.

Beviljat belopp

1 595 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2020.

Beviljat belopp

1 595 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2020.

Kontakt

Ort
Stallarholmen