Nybyggnation på Kalhyttan med område för skidlekplats i Filipstads kommun

Projektet drivs av: Filipstads skidförening

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att anlägga en skidlekplats i Filipstad på området Kalhyttan.

Skidlekplats är ett område där barn kan leka och öva på skidteknik. Området kommer sommartid att användas av en cykelklubb för träningar, på så sätt blir platsen använd året runt.

Det kommer att finnas låneutrustning och verksamheten ska bedrivas både organiserat och vara öppen för spontananvändning.

Föreningen har ett samarbete med FUB i Filipstad kring kommande aktiviteter i skidlekplatsen.

Beviljat belopp

822 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2020.

Beviljat belopp

822 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2020.

Kontakt

Ort
Filipstad