Nybyggnation, teknikbana på fastigheten Borgholm 11:1, Borgholms kommun

Projektet drivs av: Borgholms Cykelklubb

Beskrivning av projektet

Projektet ska anlägga en mountainbikebana i jord, grus och virke med tekniska utmaningar i olika nivåer för alla att träna i.

Ytan är 100 x 50 meter gräsmatta och utgörs av en befintlig pulkabacke.

Beviljat belopp

134 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2020.

Beviljat belopp

134 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2020.

Kontakt

Ort
Borgholm