Ögonblick att minnas - film för levande samtal

Projektet drivs av: Mobila Dokumentärredaktionen

Beskrivning av projektet

Genom att producera korta filmer som väcker minnen till liv och som underlättar samtal med anhöriga och personal vill projektet bidra till en ökad livskvalitet och en mer personcentrerad vård och omsorg för personer med demenssjukdom.

Ögonblick att minnas - film för levande samtal (tidigare Liv i Minnena) vänder sig till personer med demenssjukdom, deras anhöriga och personal. Filmerna ska väcka det aktiva jaget och skapa en känsla av trygghet och närvaro i nuet. Med ett samtalsunderlag får anhöriga och personal verktyg att bekräfta och följa med i minnena. Det ger demenssjuka, anhöriga och personal närmare kontakt och upplevelser på mer lika villkor. Arbetsgrupper som består av personer med demenssjukdomar i olika stadier ska ta fram filmidéer som påminner om den friska tiden i livet. Utifrån idéerna ska projektet producera 30 kortfilmer. Till varje film ska det finnas samtalshandledningar och utbildning i hur filmerna kan användas. Projektet ska bedrivas i samarbete med Demensförbundet, Ersta Diakoni och Film Stockholm. Efter projektets slut ska filmpaketen fortsätta att spridas genom samarbetsorganisationerna.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Kontakt

Ort
Stockholm