Om- och nybyggnation av lokal för ungdomsverksamhet

Projektet drivs av: Spjutstorps IF

Beskrivning av projektet

Spjutstorps IF ska skapa en lokal för barn- och ungdomsverksamhet, där den primära målgruppen är barn i åldern 9-13 år.

Genom att riva en del av den befintliga byggnaden och i anslutning till denna bygga en ny lokal, vill man skapa en samlingsplats för barn- och ungdomsaktiviteter, både i egen regi och i samarbete med andra föreningar. Föreningen vill även bygga ett tillgänglighetsanpassat hygienutrymme och en mindre kiosk.  Den befintliga servicebyggnaden som uppfördes i mitten av 70-talet är undermåligt isolerad och har betydande sättningsskador. I den nya lokalen kommer framför allt fritidsgårds-verksamhet att bedrivas, såsom pingis, tv-spel, matlagning, bakning och filmkvällar.  

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2018.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2018.

Kontakt

Ort
Tomelilla