Ombyggnad av lada till träningsstudio på Kristiansad Årröd 5:12 Cirque Arté Diem

Projektet drivs av: Arts & Motion ideell förening

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att skapa en ändamålsenlig och tillgänglighetsanpassad lokal där nycirkus kan bedrivas året runt i egna lokaler.

Föreningen ska bygga om en lada till träningsstudio, samlingslokal, omklädningsrum och förrådsutrymme. Takhöjden blir 10 meter, vilket är en förutsättning för att den del av verksamheten som innebär luftakrobatik ska kunna bedrivas.

Beviljat belopp

1 390 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2020.

Beviljat belopp

1 390 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2020.

Kontakt

Ort
Tollarp