Ombyggnad för tillgänglighetsanpassad sporthall, Sågen 8 i Klippans kommun

Projektet drivs av: FUB Klippan/Åstorp

Beskrivning av projektet

Projektet ska tillgänglighetsanpassa lokalerna på plan 1 och 2 i sporthallen ”Sågen” så att föreningarna där kan starta olika former av parasporter.

Syftet med projektet är att tillgänglighetsanpassa lokalerna på plan 1 och 2 i sporthallen ”Sågen” så att föreningarna där kan starta olika former av parasporter. Massiva betongväggar ska tas bort, ny golvbeläggning som är anpassad för parasport ska läggas in, ventilation samt nya el-dragningar och belysning ska tillkomma. FUB kommer ha flera roller i verksamheten och vara motor för alla föreningar att bredda sina verksamheter för att ge plats för bland annat personer med funktionsnedsättningar. Rollen kommer bestå av att tillföra kompetens att arbeta med målgruppen och vara kunskapsbärare och utbilda övriga föreningar. Framför allt är det gymnastik- och friidrottsföreningen som ska starta upp verksamhet för målgruppen.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2019.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2019.

Kontakt

Ort
Klippan