Ombyggnation av aktivitetslokal i Sunne kommun

Projektet drivs av: Sunne Mx

Beskrivning av projektet

Byggnationen har kommit igång på klubblokalen.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2010.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2010.

Kontakt

Ort
Sunne