Ombyggnation och tillbyggnation för att tillgänglighetsanpassa lokal

Projektet drivs av: Föreningen Hälsobro

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att utveckla och bredda föreningen Hälsobros träningsverksamhet till nya grupper med särskilda behov och krav på tillgänglighetsanpassade lokaler.

Hinder i den fysiska miljön gör att alla som vill inte kan delta i verksamheten i nuläget. I projektet ingår att tillgänglighetsanpassa dusch- och omklädningsrum, utöka träningsytorna för bättre framkomlighet för rullstolar och bygga ett könsneutralt omklädningsrum. Ny verksamhet blir bland annat sittgympa och dans för personer med rullstol, gruppträning för personer med synnedsättning och cirkelträning för personer med svårare funktionsnedsättningar. 

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2019.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2019.

Kontakt

Ort
Örebro