Orda - kreativt skrivande för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Projektet drivs av: Studiefrämjandet Uppsala Västmanland

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla Orda-grupper inom vilka personer med intellektuell funktionsnedsättning får möjlighet att utveckla sin förmåga att uttrycka sig kreativt, i första hand genom skrivande. 

Syftet med projektet är genom kreativa processer öka egenmakten hos målgruppen samt att genom estetiska upplevelser ge den breda allmänheten ökade insikter om målgruppens behov. Orda-gruppernas material samlas på en digital plattform. Det material som tas fram i projektet, inklusive studieplan och handledningar, kommer efter projektet att fritt tillhandahållas och spridas av Studiefrämjandet som även fortsatt kommer att stödja befintliga och nya Orda-grupper. Litteraturcentrum i Uppsala kommer att fortsatt förvalta och utveckla plattformen.

Särskilda ansträngningar kommer att göras för att få med personer ur målgruppen som har annan etnisk bakgrund än svensk. Skrivandet inbegriper olika utryck såsom poesi, essä, kortprosa och dramatik. Texterna samlas i en antologi och presenteras även i en utställning tillsammans med foton som deltagarna producerar. Utställningen turnerar i samtliga kommuner i Uppsala län och deltagarna är med och arrangerar presentationer och vernissager. Den deltagare som kan tänka sig att ta ansvar för en Orda-grupp får gå en cirkelledarutbildning. 

Projektets tidstatus

34%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutas i oktober 2022.

Projektets tidstatus

34%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutas i oktober 2022.

Kontakt