På Rätt Plats

Projektet drivs av: Soo Shim Taekwondo och Hapkidoklubb

Beskrivning av projektet

Föreningen ska utveckla en ny modell med taekwondo- och hapkidoinspirerad fysisk aktivitet, friskvård och social gemenskap för målgruppen äldre personer med funktionsnedsättning.

Föreningen ska utveckla en ny modell med taekwondo- och hapkidoinspirerad fysisk aktivitet, friskvård och social gemenskap för målgruppen äldre personer med funktionsnedsättning. Modellen innehåller individuellt anpassad träning, så som balansträning, fallprevention, funktionell styrketräning, rörlighetsträning och att träna sin reaktionsförmåga. Friskvårdsdelen innehåller coachning, temasamtal i grupp och föreläsningar. 

Aktiviteterna i projektet ska organiseras på sätt som stärker den sociala gemenskapen för deltagarna. Taekwondon och hapkidons filosofi kommer att ligga till grund för såväl fysiska som sociala aktiviteter. Projektet kommer att ha ett brett samarbete med kommunen, regionen, pensionärsföreningar och funktionshinderföreningar.

Efter projektets slut ska verksamheten fortsätta i föreningens verksamhet i samarbete med samarbetspartnerna

Projektets tidstatus

34%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutas i oktober 2022.

Projektets tidstatus

34%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutas i oktober 2022.

Kontakt

Ort
Skellefteå