Para-bangolfanläggning på Kronåsen 2:1, Uppsala

Projektet drivs av: Uppsala Bangolfklubb

Beskrivning av projektet

Projektet ska starta upp Para-bangolf i Uppsala genom att bygga en äventyrsbana och göra det roligare och enklare för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning att spela bangolf.

Syftet med projektet är att starta upp Para-bangolf i Uppsala. Genom att bygga en äventyrsbana vill Uppsala bangolfklubb göra det roligare och enklare för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning att spela bangolf. Banan, en så kallad Minigolf Open Standard-bana (MOS), består av konstgräs och saknar hinder. Idag finns ingen möjlighet för parabangolfare att spela organiserat i Uppsala. Samarbete och aktiviteter kommer att ske med Uppsala Handikappidrott. Anläggningen kommer att byggas under tak, vilket ger möjlighet för aktiviteter året runt.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2019.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2019.

Kontakt

Ort
Örsundsbro