Prickens kompisar

Projektet drivs av: Funkibator ideell förening

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att skapa förebildsmaterial för barn och unga med funktionsnedsättning och att ta fram en arbetsmodell som bygger på flexibelt distansarbete för vuxna med funktionsnedsättning.

Målet är att producera barnböcker om och för barn med funktionsnedsättning. I förlängningen ska man även utveckla och ta fram andra produkter, till exempel leksaker och kläder, som innehåller och är inriktade på funktionsnedsättning på olika sätt. På så sätt blir målgruppen både producenter och konsumenter av förebildsmaterial som idag helt saknas eller finns i begränsad utsträckning. Produkterna ska tas fram av en arbetsgrupp som parallellt jobbar med att utveckla ett arbetssätt som bygger på tillgänglighet och flexibilitet för målgruppen. De personer som är med ska sitta på olika platser i landet, arbeta med digitala möten och ha ett flexibelt arbetssätt som minimerar hindren för målgruppen. Tillsammans med relevanta samarbetspartners ska man producera tio barnböcker och börja utveckla annat förebildsmaterial för målgruppen. Projektet ska leva vidare som ett socialt företag där man skapar och säljer produkterna. Föreningen kommer ha ett fortlevnadsansvar och koordinera och utveckla verksamheten efter projektets slut.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2016 och avslutades i september 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2016 och avslutades i september 2019.

Kontakt

Ort
Växjö