Projekt e-sport

Projektet drivs av: RBU Halland

Beskrivning av projektet

RBU Halland ska, tillsammans med ABF och flera e-sportsföreningar, utveckla metoder och redskap som gör det möjligt för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar att delta i olika e-sportssammanhang.

Genom att skapa digitala och fysiska kontaktytor vill projektet minska det sociala utanförskapet som målgruppen ofta upplever. Målet är dels att introducera e-sporten för målgruppen och produktanpassa spelverktygen med hjälp av Högskolan i Halmstad, dels att starta olika varianter av ligaspel. Efter projektet ska RBU och ABF sprida metoden i hela Sverige genom studiecirklar och ett aktivt deltagande i etablerade e-sportsammanhang.

Projektets tidstatus

29%

Projektet startade i december 2019 och avslutas i december 2022.

Projektets tidstatus

29%

Projektet startade i december 2019 och avslutas i december 2022.

Kontakt

Ort
Halmstad