Projekt Exa(k)t

Projektet drivs av: Lunds Fontänhus

Beskrivning av projektet

Målet med projektet är att skapa vägar in på arbetsmarknaden för akademiker som just avslutat sin utbildning, lever med psykisk ohälsa och står nära arbetsmarknaden.

Projektet har som syfte

  • att ge resurser till akademiker (studenter som just avslutat sin utbildning) som lever med psykisk ohälsa, som står nära arbetsmarknaden och som annars riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet
  • att stödja arbetsgivare, framförallt Lunds kommun, att systematiskt utarbeta långsiktiga strukturer för att kontinuerligt anställa personer med psykisk ohälsa
I projektet ska man använda sig av metoden IPS (Individual Placement and Support) , vars syfte är att ge personer med psykisk ohälsa stöd att få, finna och behålla ett arbete. Utifrån IPS-principerna matchas individens kompetens, utbildning och förutsättningar med arbetsplatsen och arbetsuppgifterna så det gynnar både arbetsgivare och individ. På Fontänhuset får individen, tillsammans med inträdet på arbetsmarknaden, även ett psykosocialt stöd. Detta sker parallellt med att man arbetar med arbetsplatsnära kompetensutveckling, särskilt i samband med praktikplacering eller anställning av individen. Flera valbara utbildningsblock kommer att erbjudas med fokus på bland annat bemötande, icke-diskriminerande rekrytering, värderingsfrågor.

Målet med projektet är att skapa vägar in på arbetsmarknaden för akademiker (studenter som just avslutat sin utbildning) som lever med psykisk ohälsa och som står nära arbetsmarknaden. Projektets konkreta mål är få ut minst 65 personer i praktik och att minst hälften av dessa får en anställning. Målet är också att arbetsgivarna efter avslutad projekttid kontinuerligt och systematiskt fortsätter att anställa personer med funktionsnedsättning.  

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i september 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i september 2020.

Kontakt

Ort
Lund