Projekt IHART

Projektet drivs av: Riksförbundet HOBS - Hälsa oberoende av storlek

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att utveckla och skapa en positiv syn på hälsa tillsammans med barn och ungdomar.

Syftet med projektet är att utveckla och skapa en positiv syn på hälsa tillsammans med barn och ungdomar. Målsättningen är att få barn och ungdomar delaktiga i sin hälsa och sin livssituation, att skapa en känsla av tillhörighet och gemenskap samt arbeta för respekt för sin egen hälsa. Målgruppen är barn och ungdomar mellan 6-25 år som har en osund syn på sin hälsa. Inom ramen för projektet ska det utvecklas ungdomsgrupper, organiserade som studiecirklar inom vilka ungdomar ska lära sig om hälsa och ha olika rörelseaktiviteter. Ungdomsgrupperna ska också genomföra läger samt utveckla ett socialt forum på nätet där barn och unga kan mötas och bryta sin isolering. Projektet genomförs inledningsvis i Skåne och sprids sedan nationellt. Arbetsmetoderna kommer att integreras i HOBS lokalföreningar.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Kontakt

Ort
Falsterbo