Till innehållet

5-A-SIDE LIVE

Projektet drivs av: Mälarhöjdens IK Fotboll

Beskrivning av projektet

Projektet ska sprida metoden 5-a-side till tre olika distrikt i Sverige i syfte att etablera fler lag.

Mälarhöjdens IK Fotboll har sedan 2014 en parasportverksamhet för personer med synnedsättning. Tillsammans med Parasport Stockholm och Synskadades Riksförbund i Stockholms och Gotlands län har föreningen etablerat flera lag inom fotbollsvarianten 5-a-side där spelarna har ögonbindel och rör sig på en plan med sarg. Grenen finns representerad på Paralympics. I följande projekt avser Mälarhöjdens IK Fotboll att sprida metoden till tre olika distrikt i Sverige i syfte att etablera fler lag. För närvarande finns verksamheten endast i den egna föreningen varför många spelare tvingas åka långa sträckor för att kunna delta. Projektet ska ta fram en spridningsbar metod och stötta regionala idrottsdistrikt och lokala föreningar. Ambitionen är att starta en fungerande nationell verksamhet för barn, unga och vuxna med synnedsättning.

Beviljat belopp

3 298 593 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2020 och avslutades i december 2023.

En person som har nedsatt syn och specialutrustning sparkar en fotboll

Projektet "5 A-SIDE LIVE" ska sprida metoden 5-a-side till tre olika distrikt i Sverige i syfte att etablera fler lag.

Beviljat belopp

3 298 593 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2020 och avslutades i december 2023.

Liknande projekt

  • Pingis Parkinson

  • Bostadsnära ungdomsdrivna kulturlaboratorier

    Projektets syfte är att stärka psykosocial hälsa, självkänsla och kulturella färdigheter hos ungdomar i bostadsområden med socioekonomiska…

  • Min demokrati, min röst!

    Projektet syftar till att tillsammans med målgruppen forma verktyg för demokratisk påverkan både inom och utanför den egna organisationen.

Sidan uppdaterades 2023-02-21.