Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

5-A-SIDE LIVE

Projektet drivs av: Mälarhöjdens IK Fotboll

Beskrivning av projektet

Projektet ska sprida metoden 5-a-side till tre olika distrikt i Sverige i syfte att etablera fler lag.

Mälarhöjdens IK Fotboll har sedan 2014 en parasportverksamhet för personer med synnedsättning. Tillsammans med Parasport Stockholm och Synskadades Riksförbund i Stockholms och Gotlands län har föreningen etablerat flera lag inom fotbollsvarianten 5-a-side där spelarna har ögonbindel och rör sig på en plan med sarg. Grenen finns representerad på Paralympics. I följande projekt avser Mälarhöjdens IK Fotboll att sprida metoden till tre olika distrikt i Sverige i syfte att etablera fler lag. För närvarande finns verksamheten endast i den egna föreningen varför många spelare tvingas åka långa sträckor för att kunna delta. Projektet ska ta fram en spridningsbar metod och stötta regionala idrottsdistrikt och lokala föreningar. Ambitionen är att starta en fungerande nationell verksamhet för barn, unga och vuxna med synnedsättning.

Beviljat belopp

3 298 593 kronor

Projektets tidstatus

52%

Projektet startade i juli 2020 och avslutas i juli 2023.

En person som har nedsatt syn och specialutrustning sparkar en fotboll

Projektet "5 A-SIDE LIVE" ska sprida metoden 5-a-side till tre olika distrikt i Sverige i syfte att etablera fler lag.

Beviljat belopp

3 298 593 kronor

Projektets tidstatus

52%

Projektet startade i juli 2020 och avslutas i juli 2023.

Sidan uppdaterades 2020-11-13.