Till innehållet

A27

Projektet drivs av: Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att skapa ny metodik för ökat tillträde till arbetsmarknaden för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning i åldern 19-28 år. Metoden går ut på att varje individ får pröva på olika jobb med stöd från projektet.

Samtidigt utbildas personerna om rättigheter och skyldigheter av bland annat fackförbunden. Efter projektslut kommer ett socialt företag att skapas som kommer att erbjuda olika tjänster som grundar sig på de erfarenheter som tillskansats i projektet. Det sociala företaget kommer att vara öppet för nya deltagare och stöd och utbildning kommer att erbjudas av samarbetsparterna även i fortsättningen. Regionalt projekt. Prioriterat område: ökat tillträde till arbetsmarknaden.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2015 och avslutades i december 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2015 och avslutades i december 2018.

Kontakt

Ort
Bollnäs

Liknande projekt

  • Lyssna högre!

    Selektiv mutism är en ångestdiagnos som drabbar 1 av 100 barn och innebär en oförmåga att tala i miljöer utanför hemmet.

  • Tala om tystnad

    Tala om tystnad är ett nationellt projekt som ska lyfta frågor och sprida kunskap kring selektiv mutism - en ångestdiagnos som drabbar 1 av 100 barn…

  • Fitness Assistant

    Projektet ska ta fram en utbildning genom vilken personer med intellektuell funktionsnedsättning kan certifieras som assisterande personliga…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.