Till innehållet

AC Live

Projektet drivs av: Umeå Kulturförening Humlan

Beskrivning av projektet

Projektet vill skapa ett sammanhang för erfarenhetsutbyte och samarbete för att överbrygga de geografiska avstånden, jämna ut skillnader mellan kommunerna och ge unga förutsättningar att utveckla kulturutbudet där de bor.

Projektet riktar sig till unga arrangörer och artister inom populärmusik i Västerbotten. Målgruppen är både nya och redan verksamma inom fältet i åldrarna 16-25.

I projektet ska man bilda ett regionalt nätverk samt erbjuda stöd och fortbildning genom bland annat lokala workshops, läger, mentorsprogram och produktionsstöd. Under projekttiden ska man starta en förening för att säkerställa nätverkets fortlevnad. Målet är därutöver att under projekttiden utveckla en ny modell för offentlig stöttning av popmusik i Västerbotten; en funktion dit unga som vill ta klivet ut i ett artist- eller arrangörskap ska kunna vända sig för stöd och vägledning. Och därigenom ska populärmusiken i hela länet stärkas.


Beviljat belopp

5 335 340 kronor

Projektets tidstatus

52%

Projektet startade i januari 2023 och avslutas i januari 2026.

Beviljat belopp

5 335 340 kronor

Projektets tidstatus

52%

Projektet startade i januari 2023 och avslutas i januari 2026.

Kontakt

Ort
Umeå

Liknande projekt

  • Demokratiprojektet

    Projektets syfte är att öka barns och ungas delaktighet i den demokratiska processen inom idrottsföreningar.

  • Rörelserika offentliga anläggningar

    Föreningen ska tillsammans med målgruppen barn och unga 0-25 år utveckla miljöer och aktiviteter som stimulerar rörelserikedom.

  • Perspektivbyrån normkreativa metoder för likabehandling

    Projektet ska förebygga och motverka diskriminering av barn samt utveckla metoder som bidrar till att skapa jämlika och tillgängliga kultur- och…

Sidan uppdaterades 2023-08-14.