Till innehållet

Activate (tidigare MoBil)

Projektet drevs av: Studiefrämjandet Östergötland

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att främja en hälsosam livsstil hos barn och unga i områden med socioekonomiska utmaningar. Det vill projektet göra genom att skapa förutsättningar för ett aktivt föreningsliv med ökad delaktighet av både barn och vuxna.

Målet är att utveckla en modell för ett nytt arbetssätt för samverkan mellan olika organisationer i arbetet för inkludering och mot segregation. Projektet genomförs av Studiefrämjandet Östergötland, Riksidrottsförbundet Östergötland och Friluftsfrämjandet Östergötland tillsammans med lokala föreningar.

Inom projektet ingår uppsökande arbete för att nå och inkludera målgrupper som inte är föreningsaktiva i planering och genomförande av aktiviteter och utbildningar. Under projekttiden ska ett betydande antal barn, ungdomar, föräldrar samt föreningar delta i aktiviteter och utbildning.

Efter projektet ska ett stort antal idrotts- och friluftslivsföreningar ha fått fler aktiva barn och vuxna. En gemensam samverkansmodell med de mest relevanta insatserna och arbetssätten implementeras i de ordinarie verksamheterna. Fortsatt finansiering väntas ske genom kommunala samverkansavtal samt andra aktuella satsningar utöver de ordinarie stöden till organisationerna.

Efter projektet

Syftet med att skapa möten mellan föreningsovana familjer och bostadsområdens föreningsliv har lett till att 360 barn och unga har deltagit i projektet. Man har tagit fram Activatemodellen i fem områden: Charlottenborg och Väster i Motala, Klockartorpet och Marielund i Norrköping och i Finspång. Över 250 vuxna föräldrar och/eller ledare har deltagit och över 100 av deltagarna har blivit medlemmar i en idrottsförening efter att ha varit med i projektet.

 

Beviljat belopp

7 103 699 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2020 och avslutades i november 2023.

Beviljat belopp

7 103 699 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2020 och avslutades i november 2023.

Kontakt

Ort
Norrköping

Liknande projekt

  • Världens läger

    Syftet med projektet är att låta nyanlända barn och ungdomar uppleva lägerverksamhet utifrån sina behov och förutsättningar och hjälpa dem förstå en…

  • Bildstöd vid föreningsaktiviteter

    Projektet ska utveckla metoder och rutiner så att bildstöd och alternativ kompletterande kommunikation (AKK) används i föreningsaktiviteter inom DHB…

  • Förnyelselabbet - med människan som utgångspunkt för samhällsutveckling i samverkan

    Projektet ska genom en sammanhållen förnyelseprocess förbättra hur samhället som helhet svarar mot nyanlända barns och ungas behov.

Sidan uppdaterades 2024-05-24.