Till innehållet

Activate (tidigare MoBil)

Projektet drivs av: Studiefrämjandet Östergötland

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att främja en hälsosam livsstil hos barn och unga i områden med socioekonomiska utmaningar. Det vill projektet göra genom att skapa förutsättningar för ett aktivt föreningsliv med ökad delaktighet av både barn och vuxna.

Målet är att utveckla en modell för ett nytt arbetssätt för samverkan mellan olika organisationer i arbetet för inkludering och mot segregation. Projektet genomförs av Studiefrämjandet Östergötland, Riksidrottsförbundet Östergötland och Friluftsfrämjandet Östergötland tillsammans med lokala föreningar.

Inom projektet ingår uppsökande arbete för att nå och inkludera målgrupper som inte är föreningsaktiva i planering och genomförande av aktiviteter och utbildningar. Under projekttiden ska ett betydande antal barn, ungdomar, föräldrar samt föreningar delta i aktiviteter och utbildning.

Efter projektet ska ett stort antal idrotts- och friluftslivsföreningar ha fått fler aktiva barn och vuxna. En gemensam samverkansmodell med de mest relevanta insatserna och arbetssätten implementeras i de ordinarie verksamheterna. Fortsatt finansiering väntas ske genom kommunala samverkansavtal samt andra aktuella satsningar utöver de ordinarie stöden till organisationerna.

Beviljat belopp

7 103 699 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2020 och avslutades i november 2023.

Beviljat belopp

7 103 699 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2020 och avslutades i november 2023.

Kontakt

Ort
Norrköping

Liknande projekt

  • Gatulabba! - vägar till rörelse och välmående

    Gatulabba är ett projekt som vill involvera barn och unga i stadsutvecklingsprocesser. Projektet ska bidra till att barn och ungdomar på sikt får en…

  • Motivationslyftet för förskolan

    Syftet med projektet är att stärka förskolebarns självkännedom, grundtrygghet och sociala kompetens. I projektet utvecklas ett anpassat program till…

  • Ung SciShop

    Syftet med projektet är att stärka barns och ungas roll i en demokratisk samhällsutveckling samt ge kunskap om, och förståelse för, forskning och en…

Sidan uppdaterades 2021-03-25.