Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Active Move

Projektet drivs av: Team Thorengruppen ungdom SK

Beskrivning av projektet

Projektets övergripande mål är att i brett samarbete med föreningsliv och andra aktörer bygga upp en ny föreningsmodell som vänder sig till ungdomar som inte deltar i den traditionella föreningsidrotten.

Modellen ska erbjuda ett utbud av aktiviteter med fokus på rörelseglädje, samvaro och hälsa framför prestation. Aktiviteterna samlas i en app där ungdomarna kan boka in sig på fritids- och idrottsaktiviteter hos olika föreningar. Med inslag av gamification ska appen inspirera ungdomar som i tidig ålder lämnar föreningslivet till att fortsätta med rörelse och aktiviteter på sin fritid. Projektets målgrupp är ungdomar 12-18 år som nyligen slutat med idrotten, unga som aldrig deltagit eller unga som vill komplettera sina nuvarande aktiviteter.

Projektets start- och testort är Umeå men planen är att modellen ska spridas till flera orter. Efter projekttiden ska verksamheten leva vidare med en bred variation av aktiviteter för de ungdomar som inte deltar i den traditionella idrotten. Finansieringen av verksamheten ska komma från bland annat aktivitetsstöd från kommuner, medlemsavgifter och reklamintäkter.

Beviljat belopp

5 006 551 kronor

Projektets tidstatus

5%

Projektet startade i september 2021 och avslutas i september 2024.

Beviljat belopp

5 006 551 kronor

Projektets tidstatus

5%

Projektet startade i september 2021 och avslutas i september 2024.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2021-09-16.