Till innehållet

Active Move

Projektet drivs av: Team Thorengruppen ungdom SK

Beskrivning av projektet

Projektets övergripande mål är att i brett samarbete med föreningsliv och andra aktörer bygga upp en ny föreningsmodell som vänder sig till ungdomar som inte deltar i den traditionella föreningsidrotten.

Modellen ska erbjuda ett utbud av aktiviteter med fokus på rörelseglädje, samvaro och hälsa framför prestation. Aktiviteterna samlas i en app där ungdomarna kan boka in sig på fritids- och idrottsaktiviteter hos olika föreningar. Med inslag av gamification ska appen inspirera ungdomar som i tidig ålder lämnar föreningslivet till att fortsätta med rörelse och aktiviteter på sin fritid. Projektets målgrupp är ungdomar 12-18 år som nyligen slutat med idrotten, unga som aldrig deltagit eller unga som vill komplettera sina nuvarande aktiviteter.

Projektets start- och testort är Umeå men planen är att modellen ska spridas till flera orter. Efter projekttiden ska verksamheten leva vidare med en bred variation av aktiviteter för de ungdomar som inte deltar i den traditionella idrotten. Finansieringen av verksamheten ska komma från bland annat aktivitetsstöd från kommuner, medlemsavgifter och reklamintäkter.

Beviljat belopp

6 206 551 kronor

Projektets tidstatus

93%

Projektet startade i september 2021 och avslutas i september 2024.

Beviljat belopp

6 206 551 kronor

Projektets tidstatus

93%

Projektet startade i september 2021 och avslutas i september 2024.

Kontakt

Liknande projekt

  • Tillsammans mot självmord - utvecklat stöd till personer som inte längre vill leva

    Projektet ska utveckla Självmordslinjen genom att öka kvaliteten i samtalen och på så sätt kunna ta emot fler samtal samt bredda verksamheten för…

  • Demokratiprojektet

    Projektets syfte är att öka barns och ungas delaktighet i den demokratiska processen inom idrottsföreningar.

  • AC Live

    Projektet vill skapa ett sammanhang för erfarenhetsutbyte och samarbete för att överbrygga de geografiska avstånden, jämna ut skillnader mellan…

Sidan uppdaterades 2023-11-16.