Till innehållet

Active Movement

Projektet drivs av: Angered MBIK

Beskrivning av projektet

Föreningen MBIK vill genom projektet Active Movement skapa förutsättningar för en mer jämlik hälsa i Angered med unga som centrala förändringsaktörer i lokalområdet.

Målsättningen är att insatserna skall bidra till ökad kunskap om sunda levnadsvanor, inspirera till en aktiv livsstil och att klubben utvecklar en plattform som effektivt kan förmedla hälsorelaterad information till boende i Angered. Klubben räknar med att utbilda minst 60 unga hälsoambassadörer, i åldern 16 - 18 år, som kommer att vara drivande i de utbildningar och aktiviteter som tas fram.

Efter projektets slut kommer verksamheten att implementeras i klubbens ordinarie verksamhet och de utbildade hälsoambassadörerna kommer att fortsätta driva de aktiviteter som tagits fram samt utbilda nya ambassadörer runt om i Angered.

Beviljat belopp

4 638 279 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutades i oktober 2023.

Beviljat belopp

4 638 279 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutades i oktober 2023.

Kontakt

Ort
Angered

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-09-29.