Till innehållet

Active Movement

Projektet drevs av: Angered MBIK

Beskrivning av projektet

Föreningen MBIK vill genom projektet Active Movement skapa förutsättningar för en mer jämlik hälsa i Angered med unga som centrala förändringsaktörer i lokalområdet.

Målsättningen är att insatserna skall bidra till ökad kunskap om sunda levnadsvanor, inspirera till en aktiv livsstil och att klubben utvecklar en plattform som effektivt kan förmedla hälsorelaterad information till boende i Angered. Klubben räknar med att utbilda minst 60 unga hälsoambassadörer, i åldern 16 - 18 år, som kommer att vara drivande i de utbildningar och aktiviteter som tas fram.

Efter projektet

Projektet har lett till att föreningen är en stark och verksam civilsamhällsaktör kring folkhälsofrågor i Angered. Målen att bidra till en ökad kunskap om sunda levnadsvanor, inspirera till en aktiv livsstil och förmedla hälsorelaterad information till unga både i föreningen och för allmänheten i Angered har uppnåtts. Projektet har byggt en aktiv plattform där unga ges möjlighet att engagera sig och organisera sig i relation till folkhälsofrågor. Det har bedrivits aktiviteter såsom Mat&Prat, hälsoambassadörsutbildning för unga mellan 16-18 år, som i sin tur genomfört föreläsningar/workshops för syskon, föräldrar och andra unga i Angered. Ungdomarna har anordnat Summer Camp och en stor hälsodag varje år förutom under pandemin det första året. Totalt har ca 950 barn och unga deltagit på olika sött i projektet och man har nått ut till över 7 000 personer.

Genom ett kontinuerligt och nära samarbete med projektets samverkansaktörer som Angered Närsjukhus, Idrott- och föreningsförvaltningen i Göteborg, RF-SISU, Angered Allians m.fl. så har vetskapen och kunskapen om projektet förankrats inom det offentliga. Det är även genom dessa samverkansaktörer och föreningen själva som verksamheten lever vidare. Exempelvis så kan utbildningar erhållas gratis via Närsjukhuset och RF-SISU erbjuder unga som vill vidareutveckla sin ledarkunskaper gratisutbildningar. Det finns även en samverkan med lokala matbutiker för att kunna fortsätta med matlagningskurser.

 


Beviljat belopp

4 638 279 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutades i september 2023.

Beviljat belopp

4 638 279 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutades i september 2023.

Kontakt

Ort
Angered

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2024-01-10.