Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Active Movement

Projektet drivs av: Angered MBIK

Beskrivning av projektet

Föreningen MBIK vill genom projektet Active Movement skapa förutsättningar för en mer jämlik hälsa i Angered med unga som centrala förändringsaktörer i lokalområdet.

Målsättningen är att insatserna skall bidra till ökad kunskap om sunda levnadsvanor, inspirera till en aktiv livsstil och att klubben utvecklar en plattform som effektivt kan förmedla hälsorelaterad information till boende i Angered. Klubben räknar med att utbilda minst 60 unga hälsoambassadörer, i åldern 16 - 18 år, som kommer att vara drivande i de utbildningar och aktiviteter som tas fram.

Efter projektets slut kommer verksamheten att implementeras i klubbens ordinarie verksamhet och de utbildade hälsoambassadörerna kommer att fortsätta driva de aktiviteter som tagits fram samt utbilda nya ambassadörer runt om i Angered.

Beviljat belopp

4 638 279 kronor

Projektets tidstatus

44%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutas i oktober 2023.

Beviljat belopp

4 638 279 kronor

Projektets tidstatus

44%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutas i oktober 2023.

Kontakt

Ort
Angered
Sidan uppdaterades 2020-09-29.