Till innehållet

Active Movement

Projektet drivs av: Angered MBIK

Beskrivning av projektet

Föreningen MBIK vill genom projektet Active Movement skapa förutsättningar för en mer jämlik hälsa i Angered med unga som centrala förändringsaktörer i lokalområdet.

Målsättningen är att insatserna skall bidra till ökad kunskap om sunda levnadsvanor, inspirera till en aktiv livsstil och att klubben utvecklar en plattform som effektivt kan förmedla hälsorelaterad information till boende i Angered. Klubben räknar med att utbilda minst 60 unga hälsoambassadörer, i åldern 16 - 18 år, som kommer att vara drivande i de utbildningar och aktiviteter som tas fram.

Efter projektets slut kommer verksamheten att implementeras i klubbens ordinarie verksamhet och de utbildade hälsoambassadörerna kommer att fortsätta driva de aktiviteter som tagits fram samt utbilda nya ambassadörer runt om i Angered.

Beviljat belopp

4 638 279 kronor

Projektets tidstatus

83%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutas i oktober 2023.

Beviljat belopp

4 638 279 kronor

Projektets tidstatus

83%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutas i oktober 2023.

Kontakt

Ort
Angered

Liknande projekt

  • Leva bättre med CF - kost och träning

    Fonden Citronfjärilen ska utveckla och genomföra en digital workshopserie om egenvård vid cystisk fibros.

  • MatGlad 2.0

    Hushållningssällskapet Västra ska utveckla MatGlad 2.o, ett pedagogiskt stöd i form av en receptapplikation för personer med intellektuell och/eller…

  • Sunda Barn - för föräldrar i nytt land

    Projektet syftar till att främja en hälsosam livsstil och förebygga övervikt och fetma.

Sidan uppdaterades 2020-09-29.