Till innehållet

Adda livet

Projektet drivs av: Stiftelsen House of Minds (fd Stiftelsen Jiddra Inte)

Beskrivning av projektet

Projektet ska på ett nytt sätt, för och med ungdomar, kombinera filmer, sociala medier, modern teknik och möten för att nå ut med modern droginformation och dess bakomliggande orsaker.

Målet med projektet är att på ett nytt sätt, för och med ungdomar, kombinera både dramatiserade filmer, autentiska filmer, life stories, sociala medier, modern teknik samt workshops och möten för att nå ut med modern droginformation och dess bakomliggande orsaker. I en kombination av dramatiserade filmer kring dilemman med ungdomar och autentiska filmer, skapade av ungdomar, ska projektet visa den stora bredd av droger som finns. Det handlar om nätdroger, mediciner och blandmissbruk, som skapar stora hälsoproblem och alltför ofta leder till döden. Till filmerna ska det sen tas fram olika workshopmaterial och verktyg anpassade för skola, föreningsliv, fritidsgårdar och alla som möter ungdomar i sin vardag. Det ska även utvecklas en webb/community med nätbaserade utbildningar och en app. Detta också i samarbete med unga. Appen och övrigt material ska kunna användas av målgruppen, anhöriga, personal inom skola, ungdomsboende, stödboende, HVB-hem, idrottslag, fritidsverksamhet samt ideella organisationer och myndigheter.

Efter projektets slut kommer filmer, material, utbildningar, lektionsmaterial, app, spel och information att finnas lättillgängligt, fritt eller till självkostnadspris, att laddas ner från projektets webbsida.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2017 och avslutades i augusti 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2017 och avslutades i augusti 2021.

Kontakt

Ort
Värmdö

Liknande projekt

  • Kraftverket

    Syftet med projektet är att utveckla en modell genom caféworkshoppar och ett webbaserat kunskapslyft om ens rättigheter och hur man nyttjar sin rätt…

  • Dissa Steroider

    Projektet ska skapa en plattform med syfte att sprida kunskap om steroidmissbruk och dess följder.

  • Beroendepodden - drogfrihet & hälsa

    Projektet ska förebygga att unga, 15 till 25 år, utvecklar missbruk och/eller psykisk ohälsa samt hjälpa de som redan finns i dysfunktionella…

Sidan uppdaterades 2021-03-16.