Till innehållet

ADHD på jobbet - strategier och kunskap som stärker möjligheten att få och behålla ett arbete

Projektet drevs av: Riksförbundet Attention

Beskrivning av projektet

Målet är att stärka vuxna personer med ADHD på arbetsmarknaden och i arbetslivet. Webbsidan www.adhdpåjobbet.se ska innehålla tips, information och strategier som utgår från personerns egna erfarenheter. Webbsidan vänder sig även till arbetsgivare.

Dagens arbetsmarknad är komplex och många yrken kräver en stor kognitiv förmåga såsom att uppfatta meddelanden, instruktioner, passa tider, hålla många tankar i huvudet samtidigt och självständigt kunna strukturera och organisera arbetsuppgifterna. Arbetslivets krav kan vara en stor utmaning för personer med ADHD, då funktionsnedsättningen påverkar just de funktioner i hjärnan som hjälper oss att förstå, lagra, bearbeta och använda information. Som samhället ser ut idag har personer med ADHD inget självklart stöd från de olika samhällsfunktionerna, så som Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten. Många personer med ADHD anses vara alltför högfungerande för att bli beviljade stöd i arbetslivet fast det finns ADHD relaterade begränsningar som påverkar arbetslivet. Det finns ett behov av att utveckla stödet för personer med ADHD som inte bedöms ha en bristande arbetsförmåga. Våra medlemmar berättar för oss att genom att få anpassat stöd och med hjälp av egna strategier kan man skapa sig ett sammanhang där förmågorna kommer till sin rätt. Syftet med projektet och webbsidan www.adhdpåjobbet.se är att den ska bidra till en ökad kunskap och empowerment som kan förbättra situationen på arbetsplatsen för vuxna med ADHD.

Huvudmålet är att stärka positionen för vuxna med ADHD på arbetsmarknaden och bidra med en öka förståelse om diagnosen till arbetsgivare/kollegor/chefer. Sprida kunskap och strategier som målgruppen själva tycker fungerar för att hjälpa andra i samma situation. Samla allt på en webbsida för att göra informationen lättillgänglig som möjligt. Webbsidan kan ses som ett verktyg även till coacher/arbetsförmedlare och andra stödfunktioner till personer med ADHD.  

Projektets resultat ska spridas genom konferenser, seminarier och Attentions lokalföreningar. Sajten kommer att drivas vidare inom ramen för föreningens ordinarie arbete i framtiden.

Vuxna personer med ADHD som har ett arbete och som söker arbete bjus in för att delta i referegrupper samt enkätundersökningar.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2015 och avslutades i juni 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2015 och avslutades i juni 2018.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Dansvariation – att leda och dansa tillsammans

    Genom projektet Dansvariation – att leda och dansa tillsammans (tidigare kallat: På Egna Ben) får dansare och dansintresserade med intellektuell…

  • Bra mat för alla

    Astma- och Allergiförbundet ska starta och utveckla ett nationellt center i syfte att påverka myndigheter och företag att bli bättre på att möta och…

  • Ögonblick att minnas - film för levande samtal

    Genom att producera korta filmer som väcker minnen till liv och som underlättar samtal med anhöriga och personal vill projektet bidra till en ökad…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.