Till innehållet

Affärsnytta och Sociala medier

Projektet drevs av: Gertruds Döttrar/WINNET Kungsbacka

Beskrivning av projektet

Affärsnytta och Sociala medier är ett projekt för både ungdomar och företagare där vi använder ungas intresse av IT och sociala medier till att för dem bli "en dörr in" till näringsliv, nätverkskontakter och framtida jobb via matchingbanken.se

"Utan arbetslivserfarenhet, inga jobb och utan jobb, ingen arbetslivserfarenhet" Arbetslösheten bland de unga har ökat dramatiskt under senare år och ungdomar utan personliga kontakter i näringslivet har svårt att få jobb. Syftet med projektet Affärsnytta och Sociala Medier och med matchingbanken.se är att ge ungdomar chans till värdefulla personliga kontakter, arbetslivserfarenhet och möjlighet till extrajobb, enkelt och smidigt "bara ett klick bort".  Samt att ge företag, som vill anlita unga i sin verksamhet, hjälp att snabbt, enkelt och smidigt få tag på ung ambitiös arbetskraft "bara ett klick bort"

Ungdomarnas försprång inom den nya kommunikationstekniken kan bädda för deras framtida entré i yrkeslivet. Initialt bygger projektet på ungas intresse av IT och sociala medier som för dem blir "en dörr in" till näringsliv, nätverkskontakter och framtida jobb. Arbetssättet under det första projektåret och processen med det dubbla mentorskapet och lärandet IRL och online blir ett nytt sätt för unga och äldre att mötas och utvecklas över generationsgränserna. Målet är att genom matchingbanken.se erbjuda ungdomar 16-22 år chans till extrajobb samt att hjälpa företag att snabbt få tag på ung ambitiös arbetskraft "bara ett klick bort" Genom projektet synliggör vi de ungas erfarenheter och kunskaper som en viktig resurs för företagen med aktiviteter som

Uppbyggnaden och lösningen med matchingbanken.se är skalbar och kan enkelt anpassas till andra kommuner och områden. Målsättningen är att Winnet Kungsbacka driver matchingbanken.se vidare för att erbjuda studerande och arbetssökande ungdomar i åldern 16-22 år möjlighet till arbetslivserfarenhet och jobb. Tanken är dock att matchingbanken.se ska genom sin uppbyggnad kunna anpassas till alla andra kommuner och områden med behov av att enklare få ut unga i jobb. Intresset och behovet är stort ute i landet både bland ungdomar och företag. Projektet dokumenteras främst via webb, sociala medier men även via olika informationsträffar lokalt och via organisationen Winnet Sverige samt genom olika trycksaker, DR-utskick och flygblad. Högskolan i Jönköping och Encell blir också en länk för att se till att resultat från projektet bidrar till den allmänna kunskapsutvecklingen inom området lärande mellan generationerna.

Ungdomar deltar aktivt i projektets alla delar från planering, kartläggning till genomförande och utvärdering. Ungdomar är representerade i projektets styrgrupp, medverkar i informationsträffar, workshops, utbildar och coachar genom hands-on och arbetar som ambassadörer och marknadsförare för att sprida kunskap om de möjligheter projektet innebär för ungdomarna själva och för företagen. Fyra ungdomar är projektanställda.

Samverkan i projektet sker med Encell - Nationellt centrum för livslångt lärande - vid Högskolan i Jönköping bland annat genom utvärderingar och kunskapsspridning. Encell engagerar sig i olika aktiviteter för att bidra till kunskapsutveckling i samhället, som exempelvis seminarier, utbildningar, skriva böcker och artiklar samt vara en aktiv part i den pågående samhällsutvecklingen.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2012 och avslutades i juli 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2012 och avslutades i juli 2015.

Kontakt

Ort
Kungsbacka

Liknande projekt

  • Unga arrangörer

    Vi vill stärka ungdomars möjlighet till inflytande inom kultur genom att skapa en samverkan mellan gymnasieskolan, teaterförening och…

  • Folkbildningsfältare

    Syftet med projektet är att ge utrymme för en uppstart av ett uppsökande folkbildningsarbete.

  • Framtidens E-sport

    Projektet Framtidens E-sport ska verka för en mer inkluderande e-sportsscen. Målgruppen är tjejer, personer som identifierar sig som tjejer och icke…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.