Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Akta huvudet Väst

Projektet drivs av: Insamlingstiftelsen Akta huvudet

Beskrivning av projektet

Akta huvudet Väst arbetar förebyggande med högstadieungdomar tillsammans med Falkenbergs och Varberg kommun. Det är ett attitydpåverkande skolprogram som ges under två heldagar, där man diskuterar allt från konsekvenser, hämnd till civilkurage, osv.

Akta huvudet Väst är ett tre årigt projekt som syftar till att utveckla, testa och implementera Akta huvudet konceptet på lokal nivå.  Genom ett förebyggande arbete vill vi öka förståelsen för gatuvåldets mekanismer och konsekvenser, påverka attityder och förändra beteende bland ungdomar.

Under projektet kommer vi att inkludera samtliga 9:nde klassare i två kommuner (Varberg och Falkenberg) – såväl skolor i tätorten som på landsbygden i både välfungerande klasser och problemklasser – vi  ska nå alla!

Den främsta målgruppen som berörs av vårt arbete är alltid ungdomarna. Utifrån en förstudie om Akta huvudet Västs arbete med ungdomarna som Högskolan Halland tagit fram, kunde man konstatera att skolprogrammet inte bara berör och förändrar attityder, utan de kommer även ihåg sina upplevelser med Akta huvudet Väst. De lär sig och förändrar sin inställning allting kring våld, civilkurage eller andra individuellt betydande osunda attityder. Lärare är delaktiga i vårt arbete på ett sådant sätt att de är med på de öppna momenten i skolprogrammet och även med i en överlämning på dag 2 där de får ta del av vårt arbete med deras elever. Där får de höra ifall något kommit upp, hur det gått och vilken utveckling vi sett.

Samarbetet med organisationer som företräder perspektiven förövare och brottsutsatta är prioriterat. Samarbetet med Unga Kris i Halmstad har både fått en fördjupning och en utveckling under det gångna projektåret 2013/2014. Niklas Håkansson och Rita Ehrenfors (pedagog/forskare och Niklas koordinator) har medverkat som föreläsare under våren 2014 och klivit in med en aktiv roll i teamet. Detta har i sin tur gett skolprogrammet ett förstärkt perspektiv under dag 2 då vi belyser våldet ur den brottsutsattes upplevelser och situation. Vi samarbetar även med andra aktörer som stöttat projektet på olika sätt. Det har varit hotell som har gett oss rabatterade rum och mötesrum, hyrbilsfirma som gett rabatt på bilhyra. Vi har utvecklat ett bra samarbete med Skandias stiftelse idéer för livet. De stöttar oss finansiellt. Det samma gäller Sparbanken Falkenberg och Sparbanken Varberg. Även BRÅ har beviljat kompletterande medel. Räddningstjänst Väst har gått in med stor egeninsats och vi jobbar ständigt med att förbättra de existerande samarbeten, samtidigt som vi är öppna inför fler samarbetspartners.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2013 och avslutades i augusti 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2013 och avslutades i augusti 2016.

Kontakt

Ort
Varberg och Falkenberg
Sidan uppdaterades 2020-06-02.