Till innehållet

Äkta man

Projektet drivs av: RFSU Stockholm

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att arbeta förebyggande och våldspreventivt mot övergrepp och sexuellt våld, för en teckenspråkig målgrupp.

Genom nära samarbete med Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Svenska dövidrottsförbundet och Riksteaterns Tyst Teater ska projektet utveckla kreativa metoder för att diskutera och arbeta preventivt mot destruktiva maskulinitetsnormer i allmänhet och för målgruppen unga döva män i synnerhet.

Målet är att skapa en arena för samtal och reflektioner om vad det innebär att vara ung, döv och man i dagens samhälle. Samtalen kommer beröra frågor om normer kopplat till kön och sexualitet, språk och funktion, samt hur de påverkar deltagarnas liv och vardag i praktiken.

Samarbetsparterna representerar tre olika ingångar i projektet:

  • den lokala mötesplatsen
  • idrotten
  • kulturen.

Projektet kommer använda dessa som arenor för att möta målgruppen där den är.

Projektet kommer ta fram metodmaterial i både tryckt och filmat format. Målet är att metodiken ska implementeras i den ordinarie verksamheten inom Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Svenska dövidrottsförbundet och Riksteaterns Tyst Teater för att de ska ha ett levande och aktivt våldspreventivt arbete efter projekttiden. RFSU kommer erbjuda utbildningsupplägg i metodiken för relevanta aktörer efter avslutat projekt.

Beviljat belopp

8 849 814 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2020 och avslutades i augusti 2023.

Beviljat belopp

8 849 814 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2020 och avslutades i augusti 2023.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Joni

    Projektet syftar till att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) och övrig inskränkning av sexuella rättigheter som kan…

  • Brobyggarna

  • SOS - Stöd Och Skydd mot mobbing

    Stiftelsen vill med detta projekt undersöka vilken typ av stöd barn och unga vill ha kopplat till mobbning och tillsammans med målgruppen utveckla…

Sidan uppdaterades 2022-09-23.