Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Aktavuohta

Projektet drivs av: Svenska Samernas Riksorganisation

Beskrivning av projektet

Projektet drivs av Svenska samernas riksförbund och syftar till att höja kompetensen hos ungdomar i samebyarna. 21 deltagare träffas och fyller ryggsäckarna med kunskap om allt från ledarskapstekniker till miljöbalken. 

Projektet syftar i första hand till att ge samiska ungdomar en bred kunskapsbas inom flera områden såsom lagar och förordningar, exploateringar m.m. En plattform som stärker möjligheterna för både samebyn och ungdomarna att möta omvärlden. Utbildningen kommer att bedrivas med ett nytt angreppssätt där samebyn förväntas vara delaktig i processen. 

Projektets övergripande mål:

  • Att stärka de ungas tilltro till sin egen förmåga, och på så sätt förebygga den psykiska ohälsa som finns, samt utveckla metoder för konflikthantering mm.  
  • Att bygga broar och relationer mellan ungdomarna och skapa en känsla av gemenskap och tillhörighet.
  • Att skapa en gedigen kunskapsbas för samebyarna genom att ge deras ungdomar kunskaper för att utveckla sig själva och den egna samebyn.
  • Att skapa möjligheter för samiska ungdomar att ta plats inom samebyarnas interna organisation, såsom styrelsearbete mm.
  • Att ge en kunskapsbas avseende bland annat konflikthantering, lagstiftning och metodutveckling som kan stärka ungdomarna i arbetet med externa kontakter utanför det samiska samhället.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2013 och avslutades i september 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2013 och avslutades i september 2016.

Kontakt

Ort
Umeå
Sidan uppdaterades 2020-06-02.