Till innehållet

Aktavuohta

Projektet drivs av: Svenska Samernas Riksorganisation

Beskrivning av projektet

Projektet drivs av Svenska samernas riksförbund och syftar till att höja kompetensen hos ungdomar i samebyarna. 21 deltagare träffas och fyller ryggsäckarna med kunskap om allt från ledarskapstekniker till miljöbalken. 

Projektet syftar i första hand till att ge samiska ungdomar en bred kunskapsbas inom flera områden såsom lagar och förordningar, exploateringar m.m. En plattform som stärker möjligheterna för både samebyn och ungdomarna att möta omvärlden. Utbildningen kommer att bedrivas med ett nytt angreppssätt där samebyn förväntas vara delaktig i processen. 

Projektets övergripande mål:

 • Att stärka de ungas tilltro till sin egen förmåga, och på så sätt förebygga den psykiska ohälsa som finns, samt utveckla metoder för konflikthantering mm.  
 • Att bygga broar och relationer mellan ungdomarna och skapa en känsla av gemenskap och tillhörighet.
 • Att skapa en gedigen kunskapsbas för samebyarna genom att ge deras ungdomar kunskaper för att utveckla sig själva och den egna samebyn.
 • Att skapa möjligheter för samiska ungdomar att ta plats inom samebyarnas interna organisation, såsom styrelsearbete mm.
 • Att ge en kunskapsbas avseende bland annat konflikthantering, lagstiftning och metodutveckling som kan stärka ungdomarna i arbetet med externa kontakter utanför det samiska samhället.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2013 och avslutades i september 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2013 och avslutades i september 2016.

Kontakt

Ort
Umeå

Liknande projekt

 • AxxessUmeå

  Nu är Axxess metodhandbok äntligen klar! Boka en kostnadsfri workshop för att höra mer om hur ni kan arbeta för att inkludera nyanlända tjejer och…

 • Gör Konst

  Projektet ska öka delaktighet och inflytande inom konstlivet för unga mellan 13 och 25 år samt stimulera dialogen mellan professionella konstnärer…

 • FritidsGuider

  Studier har visat att alla barn och unga inte finner sig tillrätta i dagens föreningliv. Målgruppen för FritidsGuider är därför barn och unga som av…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.