Till innehållet

Aktiv Fritid

Projektet drivs av: Individuell Människohjälp

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att nyanlända barn och ungdomar i Helsingborg ska få en aktiv fritid. Genom fritidsaktiviteter förbättras språkkunskaper, hälsa, självkänsla, inlärningsförmåga, sociala kontakter och fler vuxna kan bli förebilder.

Syftet med projektet är att nyanlända barn och ungdomar i Helsingborg ska få en aktiv fritid. Genom fritidsaktiviteter förbättras språkkunskaper, hälsa, självkänsla, inlärningsförmåga, sociala kontakter och fler vuxna kan bli förebilder. Alla barn och ungdomar som vill delta matchas med en volontär utifrån sina intressen, och volontären följer med barnet till ett eller flera provtillfällen hos en förening som IM i förhand varit i kontakt med. Volontärerna rekryteras med stor hänsyn till personlig lämplighet, tidigare erfarenheter och efter en introduktion till uppdraget. Projektet hjälper också till med att söka ekonomiska bidrag som bekostar aktiviteterna under barnets skoltid.

Målgruppen är nyanlända barn och unga upp till 18 år. Målet är minst 100 uppdrag där nyanlända barn fått individuellt stöd till en eller flera fritidsaktiviteter. Målsättningen är att minst 50 procent av barnen ska fortsätta aktiviteten på egen hand efter att stöd från projektet har upphört.

Efter projekttiden är målet att verksamheten ska finansieras av kommunen.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Kontakt

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.