Till innehållet

Aktiv kraft - en ny samverkansmodell mellan idéburen organisation och myndighet

Projektet drevs av: Handikappidrottens Samarbetsorgan (HISO) i Malmö

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att utveckla nya samverkansformer mellan den ideella föreningen HISO och offentlig sektor. 

Målet med projektet är att HISO ska bli en kompletterande aktör och en resurs under och efter rehabiliteringen (som kan vara arbetslivsinriktad-, social och medicinsk rehabilitering). Målgrupp är personer med funktionsnedsättning utan arbete. De ska ta emot ca 40 deltagare i projektet som ska få fysisk och mental träning i grupp och individuellt, utbildning om kost, motion och hälsa och individuell coaching. Aktiviteterna kommer att tas fram tillsammans med deltagarna. Målsättningen för deltagarna är ökad livskvalitet, bättre hälsa, socialt sammanhang och att få en helhet i sin rehabilitering. Efter avslutat projekt ska det finnas en samverkansmodell som man arbetar efter i Malmö och eventuellt ett IOP mellan föreningen och offentlig aktör. 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2016 och avslutades i april 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2016 och avslutades i april 2019.

Kontakt

E-post
Ort
Malmö

Liknande projekt

  • BUFF för alla

    Projekt där elever med någon forma av neuropsykiatrisk funktionssättning får lära sig mer om film och bidra till innehållet i Sveriges officiella…

  • Njutvecklingscenter med österländska sporter för personer med funktionsnedsättning i Skåne

    Projektets grundläggande idé är att utveckla och anpassa en ny österländsk sport för barn och ungdomar med funktionsnedsättning, där fokus ligger på…

  • Blå Lådan

    Projektet ska utveckla en teoretisk, fysisk och digital plattform kring vatten med syfte att tillgängliggöra kunskap kring vatten och dess…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.