Till innehållet

Aktiva Killar

Projektet drevs av: Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH)

Beskrivning av projektet

Aktiva Killar är ett utvecklingsprojekt för att killar med funktionsnedsättning ska kunna bli mer delaktiga i föreningslivet, arbetslivet och samhället i stort. 

Aktiva Killar är mötesplatsen för unga killar.  Här kan man hänga tillsammans med sina kompisar och hitta på roliga saker. Fokus i gruppen ligger på att alla ska känna sig trygga, vi strävar efter öppenhet och respekt till varandra. Vårt motto är att tillsammans är vi starka och att ingenting är omöjligt. Genom gruppen får deltagarna positiv bekräftelse som bidrar till att man vågar utmana sig själv och känner sig säkrare i fler situationer. Aktiviteterna i Aktiva Killar varierar så att de ska passa och utmana alla i gruppen, vi gör allt från att diskutera olika frågor, anordna tv-spels kvällar, prova på spännande idrotter till att gå på bio och konserter. Deltagarna har i så stor utsträckning som det är praktiskt genomförbart, möjlighet att vara med och påverka vilka aktiviteter Aktiva Killar ska ägna sig åt. Gruppen finns till för deltagarna så det är naturligt att aktiviteterna ska rikta sig mot just deras intresseområde. 

I Aktiva Killar finns det framförallt två kvalitativa mål som ligger till grund för hur vi ska arbeta i gruppen. Det ena målet är att deltagarna ska få möjlighet att utveckla sin självkänsla, med det menar vi att de ska få en ökad medvetenhet om vem de är, att man ska acceptera sig själv som den man är och att man har en sund självrespekt. Det andra målet som vi har är att öka deltagarnas självförtroende och detta genom att skapa situationer där man får möjlighet till att lyckas. Vi jobbar också mycket med att skapa ett klimat som pushar deltagarna till att lyckas samtidigt som det är ett förlåtande klimat som också tillåter att man misslycka. Man får inte glömma bort att livet innehåller motgångar och hos Aktiva Killar lär vi oss hantera dem. Vi har självklart mål som hela tiden uppdateras och förnyas när vi når dem. Det är viktigt att ha en tydlig målsättning och sedan sätta upp kvalitativa mål som hjälper till att jobba mot dem. Men för att sträva mot de kvantitativa målen måste vi också lyssna till deltagarna i gruppen och ta hänsyn till deras intressen. I Aktiva Killar lyssnar vi och lär av varandra, så att våra träffar ska vara både roliga och utvecklande.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2013 och avslutades i december 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2013 och avslutades i december 2016.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

  • BUFF för alla

    Projekt där elever med någon forma av neuropsykiatrisk funktionssättning får lära sig mer om film och bidra till innehållet i Sveriges officiella…

  • Njutvecklingscenter med österländska sporter för personer med funktionsnedsättning i Skåne

    Projektets grundläggande idé är att utveckla och anpassa en ny österländsk sport för barn och ungdomar med funktionsnedsättning, där fokus ligger på…

  • Blå Lådan

    Projektet ska utveckla en teoretisk, fysisk och digital plattform kring vatten med syfte att tillgängliggöra kunskap kring vatten och dess…

Sidan uppdaterades 2021-01-27.