Till innehållet

Aktivitetsinspiratör - inkluderande högskola och arbetsliv

Projektet drivs av: Högskolan i Borås

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att ge personer med intellektuella funktionsnedsättningar tillgång till högre utbildning och en ingång på arbetsmarknaden.

Projektet syftar till att ge personer med intellektuella funktionsnedsättningar tillgång till högre utbildning och en ingång på arbetsmarknaden.

Målet är att ta fram en friskvårdsutbildning på högskolan för målgruppen. Teori varvas med praktik i kommunala verksamheter. Efter utbildningen erbjuds studenterna anställning i kommunen. Där ska de leda olika aktivitetspass och friskvård på förskolor, dagliga verksamheter och äldreboenden. Parallellt ska högskolan bedriva följeforskning.

Efter projektet kommer Högskolan i Borås och Borås stad ansvara för utbildningen.

Efter projektet

Projektet ledde till att en utbildning har byggts upp inom Borås stad för personer med intellektuella funktionsnedsättningar som har daglig verksamhet. Den 2-åriga utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska delar. De planerar att ta in ca 8 personer varje uppstart (som sker varje termin).

Verksamheten lever vidare inom Borås stad och erbjuds målgruppen som har daglig verksamhet i kommunen. Den kommunala vuxenutbildningen håller i utbildningen och Fritis- och folkhälsoförvaltningen i kommunen ansvarar för praktikplatser.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2018 och avslutades i december 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2018 och avslutades i december 2021.

Kontakt

Ort
Borås

Liknande projekt

  • Praktisk omvårdnadsvägledning vid Huntingtons sjukdom

    Projektet ska höja kunskapsnivån avseende omvårdnad vid Huntingtons sjukdom (HS) med främst fokus på assistans och boenden runt om i landet.

  • Elrullstol i trafiken

    Projektet kommer tillsammans med samarbetspartners och målgruppen personer som använder elrullstol arbeta för att ta fram konsumentinformation och…

  • Stigma Watch

    StigmaWatch ska på ett informativt sätt uppmärksamma redaktioner och textförfattare när ordet schizofreni, psykossjukdom eller liknande ord för…

Sidan uppdaterades 2022-04-07.