Till innehållet

Aktivitetsinspiratör - inkluderande högskola och arbetsliv

Projektet drevs av: Högskolan i Borås

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att ge personer med intellektuella funktionsnedsättningar tillgång till högre utbildning och en ingång på arbetsmarknaden.

Projektet syftar till att ge personer med intellektuella funktionsnedsättningar tillgång till högre utbildning och en ingång på arbetsmarknaden.

Målet är att ta fram en friskvårdsutbildning på högskolan för målgruppen. Teori varvas med praktik i kommunala verksamheter. Efter utbildningen erbjuds studenterna anställning i kommunen. Där ska de leda olika aktivitetspass och friskvård på förskolor, dagliga verksamheter och äldreboenden. Parallellt ska högskolan bedriva följeforskning.

Efter projektet kommer Högskolan i Borås och Borås stad ansvara för utbildningen.

Efter projektet

Projektet ledde till att en utbildning har byggts upp inom Borås stad för personer med intellektuella funktionsnedsättningar som har daglig verksamhet. Den 2-åriga utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska delar. De planerar att ta in ca 8 personer varje uppstart (som sker varje termin).

Verksamheten lever vidare inom Borås stad och erbjuds målgruppen som har daglig verksamhet i kommunen. Den kommunala vuxenutbildningen håller i utbildningen och Fritis- och folkhälsoförvaltningen i kommunen ansvarar för praktikplatser.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2018 och avslutades i december 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2018 och avslutades i december 2021.

Kontakt

Ort
Borås

Liknande projekt

  • Min digitala livsplattform Digi-JAG - En digital kognitivt tillgänglig lärmiljö

    Projektet ska utveckla en nätpedagogisk modell och en digital lärplattform som stödjer personer med måttlig utvecklingsstörning i det livslånga…

  • Egenmakt

    Projektet ska utveckla och vidare erbjuda en produkt eller tjänst som genom information och kunskap ska bidra till att lösa några av de utmaningar…

  • Bra mat för alla

    Astma- och Allergiförbundet ska starta och utveckla ett nationellt center i syfte att påverka myndigheter och företag att bli bättre på att möta och…

Sidan uppdaterades 2022-04-07.