Till innehållet

Aktivitetsklubben

Projektet drevs av: Strands Idrottsförening

Beskrivning av projektet

Föreningen ska tillsammans med ett flertal lokala samarbetspartner och kommunen erbjuda gratis fritidsaktiviteter för barn i årskurs 3-6 bosatta i Hudiksvalls kommun.

Ambitionen är att fånga upp och intressera nyanlända barn samt de barn ur målgruppen som inte är föreningsaktiva till att prova på olika idrottsaktiviteter. Projektet kommer också att erbjuda läxläsning för de barn som vill och behöver i samarbete med en pensionärsförening. Målsättningen är att samtliga aktiviteter ska ge barnen ett ökat välmående, bättre hälsa och ett större socialt nätverk. Ungdomar i åldern 18-25 år som är intresserade av att arbeta som ledare på Aktivitetsklubben tillhör också projektets målgrupp.

Efter projektet

Aktiviteterna har lockat både tjejer och killar. För att jämna ut fördelningen av pojkar och flickor har föreningen genomfört riktade insatser till tjejer i form av informationskampanjer och aktiviteter som de önskat genomföra. Antalet unika deltagare under projekttiden uppgår till mer än 600. Antalet deltagartillfällen uppgår till 13 440 under projekttiden. I snitt har Aktivitetsklubben haft 26 deltagande barn/dag. Ett av målen i projektet var att nå barn som inte är aktiva i en idrottsförening och slussa dem vidare till en aktivitet. Projektet har lett till att fler killar har börjat spela hockey och ett antal tjejer har börjat spela basket, handboll och fotboll som en följd av att de deltagit på Aktivitetsklubben.

Projektet har lett till att Aktivitetsklubben nu finns i Hudiksvalls tre största orter: Hudiksvall, Iggesund och Delsbo. På dessa ställen bedrivs nu aktivitetsklubbarna efter skoldagar tre till fyra dagar per vecka. Verksamheten finansieras/regleras i IOP-avtal (IOP= idéburet offentligt partnerskap) med Hudiksvalls kommun. Viss finansiering kommer även från lokala företag.

Samarbetet med det lokala föreningslivet, företag och kommun fortsätter. Föreningen för även dialog med PRO om att eventuellt återupprätta samarbetet runt mellanmål och läxläsningsstöd. Projektet har föreläst för Sveriges kommuner och Regioners (SKR) utvecklingsnätverk för sociala företag där elva kommuner deltar.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutades i mars 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutades i mars 2023.

Kontakt

Ort
Hudiksvall

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-06-07.