Till innehållet

Aktivitetsyta på Rödeby Östra i Karlskronas kommun

Projektet drivs av: Rödeby AIF

Beskrivning av projektet

Blivande plats för aktivitetsytan innehållande en fullmått konstgräsplan samt två st beachplaner som kan användas till spontanidrott såsom beachfotboll, beachhandboll, beachvolleyboll etc.

Vi från föreningens sida har på senare år märkt att många barn och ungdomar är passiva på sin fritid. Spontan lek och rörelse har minskat. Under vinterhalvåret som sträcker sig från oktober till mars är det mycket svårt att få inomhustider i de hårt belagda sporthallarna i Karlskrona kommun, vilket gör att barn och ungdomar kan tappa intresset för sommarsporter som exempelvis fotboll. Vidare är skadegörelse ett vanligt problem kring skolområdet i Rödeby.   Med ovanstående i beaktande har vi i Rödeby AIF velat göra något positivt för både Rödeby som samhälle och förening samt dess närliggande orter. Projektidén går ut på att skapa en aktivitetsyta som ska kunna bli en naturlig samlingsplats under hela året. Denna aktivitetsyta ska innehålla två beachplaner som kan användas till handboll, volleyboll, fotboll och spontan lek samt en yta i form av fullmått konstgräsplan där fotbollsverksamhet och spontan lek kan bedrivas året om.

Vi vill kunna erbjuda barn och ungdomar att aktivera sig året runt både spontant och i organiserad form. Idag finns endast naturgräsplaner på anläggningen. Det nyskapande med denna aktivitetsyta är att på ett lekfullt sätt genom beachplanerna och konstgräsplanen få barn och ungdomar aktiverade. Den tänkta konstgräsplanen ger också barn och ungdomar både från Rödeby AIF och närliggande föreningar möjlighet att kunna bedriva fotbollsträning samt övrig spontan lek året runt. Vi ser att denna aktivitetsyta kan utveckla barns motorik och intresse för fysisk aktivitet. Denna aktivitetsyta blir en positiv angelägenhet för hela Rödeby, då även förskoleverksamhet, skola och gruppboende för personer med funktionshinder kan utnyttja denna nya anläggning. Vi ser unika nya och spännande användningsområden förutom traditionell fotbollsverksamhet. Exempel är utveckling av spontan lek och träning, olika former av bollekar samt nya och varierande träningsformer för redan idag aktiva. 

Förutom att den nya aktivitetsytan kommer kunna erbjuda barn och ungdomar möjlighet att bedriva fotbollsträning samt övrig spontan lek året runt och därmed utveckla barns motorik och intresse för fysisk aktivitet så öppnas nya möjligheter för föreningen. Efter färdigställande av aktivitetsytan kommer föreningen anordna kombinerade fotbolls-, handbolls- och volleybollcuper både på beachplanerna och på konstgräsplanen. Eventuellt kan också företagsarrangemang på beachplanerna och på konstgräsplanen bli aktuella. Föreningen ser också möjligheter att anordna någon form av återkommande aktivitetsdagar för Rödeby som samhälle, där man bildar olika ”kvarterslag” och anordnar någon form av turneringar på aktivitetsytan. Detta kan bidra till mer gemenskap i Rödeby som by.


Målgrupp och delaktighet

Vi vill i första hand nå barn och ungdomar 0-25 år.

Vi vill också nå barn och ungdomar med funktionshinder som bl a deltager i Blekinge Fotbollsförbunds projekt ”Fotboll för alla”.

På föreningens ungdomsmöte finns representant med från ungdomslag från och med ungdomar fyller 13 år. Idén bakom aktivitetsytan föddes på ett ungdomsmöte. Ungdomar i föreningen har uttryckt ett stort intresse för att kunna träna fotboll året runt samt kunna bedriva lekfulla aktiviteter med boll. Under projektets gång har ungdomar i föreningens ungdomslag bland annat dela ut sponsorblad i brevlådor till privatpersoner i Rödeby. Under och efter färdigställt projekt kommer barn- och ungdomslag få möjlighet att komma med önskemål om aktiviteter som skall bedrivas på aktivitetsytan.

Samarbetspartners:

 • Rödebyskolan
 • Friskolan Svettpärlan
 • Sunnadalskolan
 • Förskolan i Rödeby
 • Friskolan Piggelinen
 • Frivården Karlskrona
 • Jobbcenter Karlskrona kommun
 • Handikappförvaltningen Karlskrona kommun
 • SISU Karlskrona
 • Blekinge Fotbollsförbund, projekt ”Fotboll för alla”
  Finansiärer:
 • Allmänna Arvsfonden
 • Idrottslyftet
 • Svenska Fotbollsförbundet
 • Karlskrona Kommun
 • Sparbanksstiftelsen Kronan
 • Företag i regionen
 • Privatsponsring

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i januari 2014.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i januari 2014.

Kontakt

Ort
Rödeby

Liknande projekt

 • Ett Ljungheden för alla - Motorinitiativet

  Projektet riktar sig till ungdomar mellan 8- 12 år och handikappomsorgen i Västervik. Vi har haft prova på kvällar och sammankomster med resor och…

 • Fotbollshallen på Älvvallen i Ljusdal

  Denna satsning att etablera en fullstor inomhuskonstgräsplan innebär att Ljusdals kommun är den enda kommunen i hela regionen som kommer att kunna…

 • Framtidens Hus i Mellansel i Örnsköldsviks kommun

  Framtidens hus kommer att inrymma ett flexibelt motoriskt gym som vänder sig till alla, framförallt ska barn, ungdomar och funktionsnedsatta kunna…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.