Till innehållet

Äldrelyftet - åldras och må bra med ADHD

Projektet drevs av: Riksförbundet Attention

Beskrivning av projektet

Projektet "Äldrelyftet - åldras och må bra med ADHD" ska utveckla och sprida metoder och redskap för ökad delaktighet och inflytande i samhället för äldre personer som har en ADHD-diagnos eller liknande problematik.

I projektet ska personer över 60 år med ADHD eller liknande problematik få ta fram verktyg som ökar deras möjlighet att leva ett bra liv med god hälsa när de går in i åldrandets särskilda utmaningar. Mycket av den struktur som finns inom ramen för ett arbetsliv går ofta förlorad när en person går i pension. Om personen har ADHD blir denna övergång till ett friare pensionärsliv ofta extra besvärlig.

Ett av verktygen som tas fram i projektet blir Seniorguiden, som innehåller råd och tips om bra sätt att möta vardagssituationer och samhällskontakter. Studiecirklar och material som produceras ska även kunna användas av målgruppens anhöriga, pensionärsorganisationer, personal inom vård och omsorg samt beslutsfattare med inflytande över hur samhällets stöd utformas.

Attention kommer efter projektets avslut att tillhandahålla och löpande uppdatera materialet. Studieförbundet Vuxenskolan kommer att fortsatt erbjuda studiecirklar utifrån materialet och samverkande kommuner och regioner kommer att inkludera projektet i sina ordinarie verksamheter.

Efter projektet

Projektet ledde till ökad medvetenhet och kunskap om målgruppens problematik samt till framtagandet av metoder, kunskapsmaterial och utbildningar. Projektets målgrupp breddades till att även omfatta personer från 50 år samt personer med autism. Projektets arbete med personliga berättelser resulterade bland annat i antologin ”Livsberättelser om adhd och autism”.

Projektet lever vidare inom ramen för Attentions ordinarie verksamhet. Allt material fortsätter att vara tillgängligt för alla att använda. Ett stort antal bibliotek har köpt in antologin ”Livsberättelser om adhd och autism” och använder denna i programverksamhet tillsammans med Attentions lokalavdelningar.

I lådan ”Tänk om” finns tips på tematräffar och diskussionsunderlag som lokalföreningarna fortsatt kan använda. Flera lokalföreningar fortsätter att anordna grupper i läkande skrivande. Ett par Facebook-grupper har startas för diskussioner om åldrande, ADHD och autism.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2020 och avslutades i maj 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2020 och avslutades i maj 2023.

Kontakt

Ort
Johanneshov

Liknande projekt

  • Åldras och må bra

    I projektet ska utveckla och systematisera metoder och arbetssätt i syfte att stärka äldre personers psykiska hälsa, motverka stigmatisering och…

  • Ung dialog - placerade barn och unga

    Projektet ska tillsammans med målgruppen barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar placerade utanför hemmet utveckla metoder som…

  • Tillsammans för psykisk hälsa - Seniorer

    I projektet "Tillsammans för psykisk hälsa – seniorer" samverkar folkbildningen, ideella aktörer, kommun och region i syfte att minska den psykiska…

Sidan uppdaterades 2024-01-10.