Till innehållet

Äldrelyftet - åldras och må bra med ADHD

Projektet drivs av: Riksförbundet Attention

Beskrivning av projektet

Projektet Äldrelyftet - åldras och må bra med ADHD ska utveckla och sprida metoder och redskap för ökad delaktighet och inflytande i samhället för äldre personer som har en ADHD-diagnos eller liknande problematik.

I projektet ska personer över 60 år med ADHD eller liknande problematik få ta fram verktyg som ökar deras möjlighet att leva ett bra liv med god hälsa när de går in i åldrandets särskilda utmaningar. Mycket av den struktur som finns inom ramen för ett arbetsliv går ofta förlorad när en person går i pension. Om personen har ADHD blir denna övergång till ett friare pensionärsliv ofta extra besvärlig.

Ett av verktygen som tas fram i projektet blir Seniorguiden, som innehåller råd och tips om bra sätt att möta vardagssituationer och samhällskontakter. Studiecirklar och material som produceras ska även kunna användas av målgruppens anhöriga, pensionärsorganisationer, personal inom vård och omsorg samt beslutsfattare med inflytande över hur samhällets stöd utformas.

Attention kommer efter projektets avslut att tillhandahålla och löpande uppdatera materialet. Studieförbundet Vuxenskolan kommer att fortsatt erbjuda studiecirklar utifrån materialet och samverkande kommuner och regioner kommer att inkludera projektet i sina ordinarie verksamheter.

Projektets tidstatus

66%

Projektet startade i juni 2020 och avslutas i maj 2023.

Projektets tidstatus

66%

Projektet startade i juni 2020 och avslutas i maj 2023.

Kontakt

Ort
Johanneshov
Sidan uppdaterades 2021-05-25.