Till innehållet

Äldremissionen

Projektet drivs av: Stiftelsen Skåne Stadsmission

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att äldre i social och ekonomisk utsatthet ska få ökad egenmakt och ökat välmående genom en förbättrad livssituation.

Detta ska ske genom uppsökande arbete, bildning och kunskap samt social samvaro. Projektet ska hitta metoder för att förebygga hemlöshet och utveckla en metod att arbeta utifrån gällande uppsökande verksamhet genom hembesök eller i offentlig miljö. Metoden ska sammanfattas i en metodbok som ska spridas till andra aktörer som möter målgruppen.

Beviljat belopp

9 586 751 kronor

Projektets tidstatus

43%

Projektet startade i januari 2023 och avslutas i januari 2026.

Beviljat belopp

9 586 751 kronor

Projektets tidstatus

43%

Projektet startade i januari 2023 och avslutas i januari 2026.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-02-08.