Till innehållet

Äldremissionen

Projektet drivs av: Stiftelsen Skåne Stadsmission

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att äldre i social och ekonomisk utsatthet ska få ökad egenmakt och ökat välmående genom en förbättrad livssituation.

Detta ska ske genom uppsökande arbete, bildning och kunskap samt social samvaro. Projektet ska hitta metoder för att förebygga hemlöshet och utveckla en metod att arbeta utifrån gällande uppsökande verksamhet genom hembesök eller i offentlig miljö. Metoden ska sammanfattas i en metodbok som ska spridas till andra aktörer som möter målgruppen.

Beviljat belopp

9 586 751 kronor

Projektets tidstatus

8%

Projektet startade i januari 2023 och avslutas i januari 2026.

Beviljat belopp

9 586 751 kronor

Projektets tidstatus

8%

Projektet startade i januari 2023 och avslutas i januari 2026.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

  • Framtiden tillhör alla - Ett mångkulturellt projekt för att bryta äldres ensamhet

    Projektets syfte är att motverka ensamhet och isolering bland äldre kvinnor med utländsk bakgrund.

  • Attityd 65+

    Projektets syfte är att motverka ålderism. Målgruppen är äldre personer över 65 år, som ska ta fram en utbildning för att få verktyg och strategier…

  • Hemtjänstindex (HTI)

    Syftet med projektet är att underlätta för äldre med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar och deras anhöriga genom att utveckla ett index…

Sidan uppdaterades 2023-02-08.