Till innehållet

Äldrerevision - kvalitetsutveckling för och av äldre

Projektet drivs av: Riksföreningen Äldres Hälsa

Beskrivning av projektet

Projektet ska ta fram en metod för äldrerevision i syfte att skapa kvalitetsutveckling av insatser inom hemtjänst, träffpunkter och andra boendeformer.

Revisionerna ska utföras av äldre, vilket skapar jämställda möten med brukarna. I projektet ges äldre möjlighet att aktivt bidra till kvalitetsförbättring av omsorgsinsatser liksom en möjlighet att gå från att vara passiva mottagare till att kunna vara med och förbättra insatserna.
Metoden ska utvecklas, testas och utvärderas tillsammans med målgruppen och professionella. Projektet drivs i nära samverkan med föreningar som samlar äldre, RSMH, kommuner och omsorgsgivare. Under projektet ska en metodhandbok tas fram som är spridningsbar till andra föreningar. Metoden för äldrerevision ska även mynna ut i en tjänst som Riksföreningen Äldres hälsa, inom ramen för sin ordinarie verksamhet, erbjuder till vård- och omsorgsgivare.


Beviljat belopp

6 397 926 kronor

Projektets tidstatus

31%

Projektet startade i januari 2023 och avslutas i januari 2026.

Beviljat belopp

6 397 926 kronor

Projektets tidstatus

31%

Projektet startade i januari 2023 och avslutas i januari 2026.

Kontakt

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-05-12.