Till innehållet

All set for Action

Projektet drivs av: Föreningen Normcreative Settings

Beskrivning av projektet

Projektet ska få fler att uppleva, delta i och engageras till att skapa en mer jämställd, jämlik och mångfaldig värld. Målgruppen är unga kvinnor och hbtq-personer verksamma inom den kulturella och ideella sektorn.

Syftet med projektet är att fler ska få uppleva, delta i och engageras till att skapa en mer jämställd, jämlik och mångfaldig värld. Målgruppen är unga kvinnor och hbtq-personer verksamma inom den kulturella och ideella sektorn. All Set for Action organiseras som tre större delprojekt som planeras och genomförs tillsammans med olika samarbetsorganisationer och ungdomsgrupper.

Målet är att utveckla nya typer av möten mellan den kulturella och den ideella sektorn och mellan olika rörelser såsom den feministiska och den antirasistiska. Projektet kommer att använda sig av kulturella iscensättningar och upplevelsebaserat lärande och aktiviteter såsom workshops, publika samtal och stadsvandringar för att för att skapa en fördjupad förståelse för jämställdhet, jämlikhet och mångfald - både hos målgruppen och hos en bredare allmänhet. Genom att använda sig av iscensättningar vill projektet belysa att makthierarkier och normer är föränderliga.

Projektets erfarenheter samlas i en inspirationsbok. Efter projekttiden vill föreningen kunna erbjuda andra organisationer normkreativt producent- och arrangörskap. Deltagarna ska kunna anlitas för den typen av uppdrag.

Efter projektet

Projektet ledde till att unga och civilsamhällsorganisationer har fått nya verktyg för att driva och uppmärksamma sina frågor. Projektet har samarbetat med en mängd olika aktörer och tillsammans med dessa tagit fram idéer, koncept och genomfört ”microhandlingar”. Istället för en metodbok beslutade man sig för att ta fram en app, "Micro Action Movement", som samlar projektets aktörer och projektets erfarenheter, inklusive ”microhandlingar”. Här kan unga dela sina handlingar med andra och inspirera fler att haka på. Vid tiden för projektets slutredovisning fanns ett 40-tal organisationer representerade i appen, till exempel Clowner utan gränser, Greenpeace, Raul Wallenberg Academy, Röda Korset, RFSU.

Projektet har haft runt 2 800 aktiva deltagare ur Arvsfondens målgrupper. Projektet har byggt upp ett stort nätverk med etablerade organisationer som är intresserade av fortsatt samarbete och deltagande i appen. Det finns också planer på att lansera appen i USA i samarbete med Institutionen för ickevåldsaktion på University of Massachusetts i USA samt den ideella organisationen Non Violence International.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2017 och avslutades i oktober 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2017 och avslutades i oktober 2020.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Dissa Steroider

    Projektet ska skapa en plattform med syfte att sprida kunskap om steroidmissbruk och dess följder.

  • Hemma - Ett sexualupplysningsprojekt för familjehem

    Barn och ungdomar som kommer i kontakt med socialtjänsten har överlag sämre sexuell hälsa och är mer utsatta än andra unga. Det vill projektet Hemma…

  • Arion

    Projektet ska erbjuda unga hbtq-personer som har sex mot ersättning interaktivt stöd och stöd i kontakt med myndigheter och andra instanser som ett…

Sidan uppdaterades 2021-03-30.