Till innehållet

Alla har rätt - jag är viktig

Projektet drivs av: Kulturverket/Umeå kommun

Beskrivning av projektet

Kulturverket i Umeå kommun ska arbeta kreativt kring FN:s konvention om barnets rättigheter i syfte att stärka kunskaperna om konventionen, öka målgruppens delaktighet och minska segregationen mellan Umeås olika stadsdelar.

Kulturverket i Umeå kommun ska, tillsammans med samtliga elever i årskurs fyra arbeta kreativt kring FN:s konvention om barnets rättigheter i syfte att stärka kunskaperna om konventionen, öka målgruppens delaktighet och minska segregationen mellan Umeås olika stadsdelar. Den pedagogiska metoden Barn säger åt proffsen kommer att vara utgångspunkten, vilket innebär att ungas idéer utvecklas i samarbete med professionella kulturutövare. Under projektet ska en avatar tas fram. Tanken är att använda den digitala figuren som språkrör för målgruppen när kommunens politiker har möten. Projektet avslutas med en spridningskonferens där resultat och erfarenheter delas med andra kommuner i regionen. Efter projektets slut kommer Kulturverket att fortsätta sprida metoden till skolor i regionen.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i september 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i september 2022.

Kontakt

Ort
Umeå

Liknande projekt

  • Perspektivbyrån normkreativa metoder för likabehandling

    Projektet ska förebygga och motverka diskriminering av barn samt utveckla metoder som bidrar till att skapa jämlika och tillgängliga kultur- och…

  • Hälsopeppen

    Projektet ska utveckla en hälsofrämjande modell för äldre personer med funktionsnedsättning.

  • Rörelserika offentliga anläggningar

    Föreningen ska tillsammans med målgruppen barn och unga 0-25 år utveckla miljöer och aktiviteter som stimulerar rörelserikedom.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.