Till innehållet

Alla har rätt - jag är viktig

Projektet drivs av: Kulturverket/Umeå kommun

Beskrivning av projektet

Kulturverket i Umeå kommun ska arbeta kreativt kring FN:s konvention om barnets rättigheter i syfte att stärka kunskaperna om konventionen, öka målgruppens delaktighet och minska segregationen mellan Umeås olika stadsdelar.

Kulturverket i Umeå kommun ska, tillsammans med samtliga elever i årskurs fyra arbeta kreativt kring FN:s konvention om barnets rättigheter i syfte att stärka kunskaperna om konventionen, öka målgruppens delaktighet och minska segregationen mellan Umeås olika stadsdelar. Den pedagogiska metoden Barn säger åt proffsen kommer att vara utgångspunkten, vilket innebär att ungas idéer utvecklas i samarbete med professionella kulturutövare. Under projektet ska en avatar tas fram. Tanken är att använda den digitala figuren som språkrör för målgruppen när kommunens politiker har möten. Projektet avslutas med en spridningskonferens där resultat och erfarenheter delas med andra kommuner i regionen. Efter projektets slut kommer Kulturverket att fortsätta sprida metoden till skolor i regionen.

Efter projektet

Projektet ledde till att 1100 barn i mellanstadiet har lärt sig om barns rättigheter. Barns
röst har tagit plats i olika offentliga rum genom utställningar, poesiläsningar och andra
kreativa aktiviteter. Beslutsfattare har bjudits in till digitala möten med målgruppen.
Metoder kring kreativa processer har spridits till pedagoger.

Samtlig personal i kulturskolan i Umeå kommun har fått ökade kunskaper om barns rättigheter. Metoder och förhållningssätt lever kvar i den egna organisationen och i samverkande skolor.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i december 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i december 2022.

Kontakt

Ort
Umeå

Liknande projekt

  • Perspektivbyrån normkreativa metoder för likabehandling

    Projektet ska förebygga och motverka diskriminering av barn samt utveckla metoder som bidrar till att skapa jämlika och tillgängliga kultur- och…

  • Barnrättsdetektiverna

    Projektet ska öka barns kunskap om rättigheterna i barnkonventionen samt vad den innebär i praktiken i barnens vardag, med fokus på skolan.

  • Bildstöd vid föreningsaktiviteter

    Projektet ska utveckla metoder och rutiner så att bildstöd och alternativ kompletterande kommunikation (AKK) används i föreningsaktiviteter inom DHB…

Sidan uppdaterades 2022-12-09.