Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Alla har rätt - jag är viktig

Projektet drivs av: Kulturverket/Umeå kommun

Beskrivning av projektet

Kulturverket i Umeå kommun ska arbeta kreativt kring FN:s konvention om barnets rättigheter i syfte att stärka kunskaperna om konventionen, öka målgruppens delaktighet och minska segregationen mellan Umeås olika stadsdelar.

Kulturverket i Umeå kommun ska, tillsammans med samtliga elever i årskurs fyra arbeta kreativt kring FN:s konvention om barnets rättigheter i syfte att stärka kunskaperna om konventionen, öka målgruppens delaktighet och minska segregationen mellan Umeås olika stadsdelar. Den pedagogiska metoden Barn säger åt proffsen kommer att vara utgångspunkten, vilket innebär att ungas idéer utvecklas i samarbete med professionella kulturutövare. Under projektet ska en avatar tas fram. Tanken är att använda den digitala figuren som språkrör för målgruppen när kommunens politiker har möten. Projektet avslutas med en spridningskonferens där resultat och erfarenheter delas med andra kommuner i regionen. Efter projektets slut kommer Kulturverket att fortsätta sprida metoden till skolor i regionen.

Projektets tidstatus

79%

Projektet startade i september 2019 och avslutas i september 2022.

Projektets tidstatus

79%

Projektet startade i september 2019 och avslutas i september 2022.

Kontakt

Ort
Umeå
Sidan uppdaterades 2020-06-02.