Till innehållet

Alla har talang

Projektet drevs av: Internationella Kvinnoföreningen i Malmö

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att frigöra talang och potential hos ungdomar och ge dem verktyg för att bli ledare.

Tanken är att ungdomarna ska identifiera sina styrkor, skapa fristående aktiviteter, rekrytera sina deltagare samt motivera och leda sina egna grupper. Med sina samarbetspartners kommer projektet verka för att deltagarna ska kunna gå vidare till jobb, praktik eller studier. Projektets primära målgrupp är ungdomar med utländsk bakgrund mellan 15 - 25 år.

Inom projektet används verktyg som samtalsmetodik, coaching och stöd från bransch- och ämnesexpertis. Metoden innehåller mentorskap där unga utbildas till att bli ledare och kunna fungera som mentorer för andra unga.

Efter projekttiden planerar man att skapa en ny förening där man kan samla alla olika aktiviteter under samma tak. Aktiviteterna planeras fortsätta som studiecirklar. De utvecklade talangerna och ledarna får bland annat stöd och inslussning i arbetslivet genom ett nära samarbete med näringslivet samt föreningens olika nationella och internationella samarbetsprojekt.

Efter projektet

Ungdomar har utvecklats och stärkts som ansvarstagande människor, ledare och förebilder för andra unga. De har fått skapa nätverk och möta civilsamhälle, näringsliv och olika utbildningsaktörer.

Verksamheten lever vidare inom ramen för stödmottagarens verksamhet såväl som hos samverkansparterna och då framför allt Möllans Basement. En ny ungdomsförening är under bildande och ambitionen är att den ska driva metoderna vidare. Foldern ”Alla Har Talang – insikter kring arbete med och för unga” används för spridning av projektets resultat.

Beviljat belopp

5 767 848 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2021 och avslutades i december 2023.

Beviljat belopp

5 767 848 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2021 och avslutades i december 2023.

Kontakt

E-post
Ort
Malmö

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2024-07-02.