Till innehållet

Alla röster

Projektet drevs av: Ung Media Sverige

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att göra unga nyanländas röster hörda och därigenom ge dem möjlighet att påverka sin tillvaro och nyansera bilden av unga på flykt.

Alla Röster tycker det är viktigt att alla ges chansen att höras. Vi ser medieproduktion som ett demokratiskt verktyg och anser att representationen i medier idag är otillräcklig och missvisande. Projektet riktar sig till barn och unga mellan 12 och 25 år som är nya i Sverige och vill medieproducera.

Projektet erbjuder workshops utifrån tre huvudspår; prova-på, berättande och påverka. På workshopsen jobbar man tillsammans med foto, film ljud och stop motion. Verksamheten är först och främst praktisk men diskussioner och teoretiska delar vävs in i övningarna. Projektets syfte är att möjliggöra medieproduktion för fler på ett tillgängligt och inkluderande sätt. Som deltagare blir man en del av "Alla Röster ska höras" och om viljan finns, även en del av Ung Media genom att starta en medlemsförening. Att vara en del av "Alla Röster ska höras" och/eller Ung Media innebär utbildningshelger, möjlighet att rapportera från evenemang som till exempel Almedalen samt kreativa verkstäder och stöttning i medieproduktion.

Projektet tar även fram en metodhandbok som riktar sig till de som tillhör målgruppen och inkluderar en handledning för den som vill lära andra utifrån materialet. Metodhandboken kommer finnas i en fysisk version men framför allt på webben med tillhörande filmer. Studiecirkelmaterial kommer även tas fram och under sista året produceras en antologi av deltagarna.

Efter projektet

Genom att ge målgruppen ett bredare socialt nätverk, kunskap och föreningsliv samt naturliga mötesplatser som inte organiseras efter identitet (såsom nyanländ, icke-nyanländ) utan efter intresse har projektet lyckats med att öppna upp Ung Media som organisation och ge unga nyanlända målgruppsanpassade insatser. Utbildningarna som genomförts har lett till att fler personer inom målgruppen har velat fortsätta sitt medieproducerande genom att start egen Ung Media-förening, delta på större evenemang eller låna teknik.

Verksamheten fortsätter dels genom nya eller befintliga Ung Media-föreningar samt genom att personer från målgruppen finns representerade inom den ordinarie organisationen. Material och utbildningar sprids genom Ung Media och nya projekt som når ut till målgruppen.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i april 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i april 2019.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Körkraft - Säg det i toner och massor med ord!

    Genom KÖRKRAFT vill projektet starta ett stort antal körer med fokus på språkträning och gemenskap för i första hand asylsökande ungdomar, men även…

  • Nema Problema Ungdomsmentorer (tidigare MentorMe)

    Projektet ska underlätta nyanlända ungdomars etablering och delaktighet i samhället genom att utveckla ett integrerat mentorskaps- och…

  • #skolmöten

    Projekt #skolmöten syftar till att skapa ett sammanhang och en metod för att få nyanlända och etablerade ungdomar att mötas, relatera och knyta…

Sidan uppdaterades 2021-01-18.