Till innehållet

Alla sommarens skurar blir min spegelbild

Projektet drevs av: Föreningen för Utvecklingsstörda Barn Ungdomar och Vuxna (FUB) Uppsala

Beskrivning av projektet

Det här projektet vill undersöka hur film på ett långsiktigt sätt, kan utveckla skådespelarna konstnärligt, möta ny publik och upplösa negativa attityder till konstnärer med olika funktionsnedsättningar.

FUB Uppsala och Teater Blanca arbetar bägge, på olika sätt, med att skapa varaktiga förbättrade förändringar av livsvillkoren i vardagen för människor som har så kallade funktionsnedsättningar. Teater Blancas värdegrund handlar om att se till förmågan och inte till handikappet. Översatt till teater och skådespeleri betyder det att skådespelarna gestaltar roller - de spelar alltså inte sina handikapp. Filmerna vill bidra till ett normkritiskt tänkande, och vi är övertygade om att minoriteteters respresentation i samhället leder till en ökad demokratisk ordning och ett öppnare samhällsklimat.

FUB Uppsala och Teater Blanca arbetar bägge med ett fokus på medbestämmande och inflytande över processer och menar att en hög delaktighet i projektet, utvecklar ett högre ansvarstagande och ett eget initiativ, som i sin tur är helt nödvändig i den konstnärliga processen som är dynamisk. Skådespelarna är med i urval av repliker, planering och genomförande. De har även tagit del av ny teknik och varit en aktiv del av filmteamet. Teater Blancas värdegrund, som genomsyrar allt arbete på teatern, är en starkt bidragande orsak till att det nu har gått att filma och arbeta i en större kontext. Skådespelarna spelar inte sitt handikapp utan gestaltar en roll.

Kortfilmerna har deltagit på festivaler, och kommer att fortsätta under 2014 och 2015. En bok om filminspelningen kom ut i mars, och har även den bidragit till nya arenor för ensemblen. Vi har startat och kommer att fortsätta arbeta med skolor och utarbeta en handledning för främst gymnasiet. Erfarenheterna från projektet finns i forma av en dvd, en bok, utgiven på edda bokförlag, samt på cd. Verksamheten på Teater Blanca och på FUB Uppsala fortsätter, som vanligt, och det finns flera tankar på kommande samarbeten.

Målgruppen är kärnan i hela projektet, och är/har varit en aktiv del i såväl planering som genomförande.

Uppsala kommun/ vård och bildning Under filmprojektet har samarbete med Regionförbundet i Uppsala och FUB Uppsala initierats i form av handledning till handledning gentemot skolor. Kontakt har även tagits med studieförbund. En blivande Vänförening till Teater Blanca är också en frukt av projektet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2013 och avslutades i juni 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2013 och avslutades i juni 2016.

Kontakt

Ort
Uppsala

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.