Till innehållet

Allas likhet inför lagen

Projektet drevs av: LaSSe Brukarstödcenter

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla metoder för personer med intellektuella funktionsnedsättningar för att stärka kunskapen om vardagsjuridik och de regelverk som man som medborgare förväntas känna till för att klara sig i samhället.

Projektet ska utveckla metoder för personer med intellektuella funktionsnedsättningar för att stärka kunskapen om vardagsjuridik och de regelverk som man som medborgare förväntas känna till för att klara sig i samhället. I projektet kommer seminarier och studiecirklar genomföras med tema vardagsjuridik för att öka intresset för frågorna och utrusta deltagarna inför vardagliga juridiska problem. Projektet kommer att ta fram ett lättillgängligt och lättläst informationsmaterial, filmer och en webbportal, där det kommer att finnas grundläggande information både i civilrätt och socialrätt med lättförståeliga texter och juridiska mallar. Utöver detta kommer allmän rådgivning erbjudas genom samarbete med Handelshögskolans juriststudenter som gör detta inom sin praktik och som ideellt arbete.

Verksamheten överlever genom att materialet sprids och används inom föreningen och andra intresseorganisationer. Om modellen med rättshjälp från studenter faller väl ut är avsikten att den ska permanentas.

I juni 2021 lanserade projektet en webbplats med lättlästa texter riktade till personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

www.allaslikhetinforlagen.se

Efter projektet

Alla delar som beskrivs i punkten ovan lever vidare. Inom föreningens ordinarie verksamhet samt genom Vuxenskolans ordinarie verksamhet (studiecirklar). Finansieras via ett nytt IOP med Västra Götalandsregionen som blev klart hösten 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i augusti 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i augusti 2022.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • Stigma Watch

    StigmaWatch ska på ett informativt sätt uppmärksamma redaktioner och textförfattare när ordet schizofreni, psykossjukdom eller liknande ord för…

  • Praktisk omvårdnadsvägledning vid Huntingtons sjukdom

    Projektet ska höja kunskapsnivån avseende omvårdnad vid Huntingtons sjukdom (HS) med främst fokus på assistans och boenden runt om i landet.

  • StigmaWatch 2.0

    Projektet ska skapa ett digitalt utbildningspaket riktade till blivande och etablerade journalister för att öka kunskapen om, och förståelsen för…

Sidan uppdaterades 2023-01-13.