Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Allas likhet inför lagen

Projektet drivs av: LaSSe Brukarstödcenter

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla metoder för personer med intellektuella funktionsnedsättningar för att stärka kunskapen om vardagsjuridik och de regelverk som man som medborgare förväntas känna till för att klara sig i samhället.

Projektet ska utveckla metoder för personer med intellektuella funktionsnedsättningar för att stärka kunskapen om vardagsjuridik och de regelverk som man som medborgare förväntas känna till för att klara sig i samhället. I projektet kommer seminarier och studiecirklar genomföras med tema vardagsjuridik för att öka intresset för frågorna och utrusta deltagarna inför vardagliga juridiska problem. Projektet kommer att ta fram ett lättillgängligt och lättläst informationsmaterial, filmer och en webbportal, där det kommer att finnas grundläggande information både i civilrätt och socialrätt med lättförståeliga texter och juridiska mallar. Utöver detta kommer allmän rådgivning erbjudas genom samarbete med Handelshögskolans juriststudenter som gör detta inom sin praktik och som ideellt arbete.

Verksamheten överlever genom att materialet sprids och används inom föreningen och andra intresseorganisationer. Om modellen med rättshjälp från studenter faller väl ut är avsikten att den ska permanentas.

I juni 2021 lanserade projektet en webbplats med lättlästa texter riktade till personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

www.allaslikhetinforlagen.se

Projektets tidstatus

88%

Projektet startade i juni 2019 och avslutas i juni 2022.

Projektets tidstatus

88%

Projektet startade i juni 2019 och avslutas i juni 2022.

Kontakt

Ort
Göteborg
Sidan uppdaterades 2021-07-07.