Till innehållet

Allas rätt - allas ansvar. En hedersförebyggande modell

Projektet drivs av: FreeZone Sweden

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla metoder för hur folkhögskolor kan jobba preventivt mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Syftet är att stärka elever under 25 år som lever i eller riskerar hamna i en livssituation där de kan utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Projektets metoder ska resultera i att ge unga vuxna hedersutsatta verktyg att bättre hantera sin egen livssituation.

De ska utbilda deltagare på folkhögskolans yrkesutbildningar, öka kompetensen och tryggheten för folkhögskolans personal. Samt ta fram en heltäckande modell för att systematiskt och förebyggande arbeta med hedersfrågor inom ramen för folkhögskolans uppdrag.

Projektet fortsätter, efter avslut, att förvaltas av projektets samarbetspartners, folkhögskolor i Skåne, samt i föreningens ordinarie verksamhet. Freezone kommer att erbjuda projektets metoder genom utbildning till folkhögskolor runt om i regionen och nationellt. Metoderna kommer finnas tillgängliga digitalt via föreningens hemsida.

Beviljat belopp

4 144 681 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2021 och avslutades i februari 2024.

Beviljat belopp

4 144 681 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2021 och avslutades i februari 2024.

Kontakt

Ort
Lund

Liknande projekt

  • Terra-Pi (tidigare Klimatpsykologi med och för unga)

    Syftet med projektet Klimatpsykologi med och för unga är att skapa möjlighet för ungdomar att hantera sin ångest för klimatet.

  • Vår röst

  • Den Autodidakta Generationens Akademi

    Projektet ska undersöka hur den kunskap och de kompetenser som unga tillägnar sig på nätet kan tas tillvara och komma till nytta i yrkeslivet.

Sidan uppdaterades 2021-02-26.