Till innehållet

Allergifamiljestöd -stöd till barnfamiljer med svår allergisjukdom

Projektet drevs av: Astma- och Allergiförbundet

Beskrivning av projektet

Allergifamiljstöd- stöd till barnfamiljer med svår allergisjukdom

Vi vill stärka alla medlemmar i de familjer där en eller flera har en svår allergi genom att ge möjligheter att hantera sin vardag med egen kraft. Vi vill visa på möjligheterna och tillsammans ge kunskap och erfarenhetsutbyte.

Projektets övergripande mål: erbjuda stöd till barnfamiljer med astma, allergi och annan överkänslighet och ge bättre möjlighet att hantera sina vardag av egen kraft. Skapa två olika forum: Föräldragrupper och Familjestödsdagar för att träffa andra familjer i samma situation för att få kunskap och utbyta erfarenheter. Starta föräldragrupper för allergiföräldrar, där deltagarna kan lära av varandra och stärka varandra. Starta minst 20 föräldragrupper för barnfamiljer med allergisjukdom. Identifiera intresserade handledare(föräldraresurser) och hålla handledarträffar där de drivande i respektive grupp utbyter erfarenheter med varandra. Erfarenheterna från handledare träffarna används för att ta fram enkla handledningar. Alla medlemmar i familjen (föräldrar, syskon, barn med diagnos)träffas för att utbyta erfarenheter och ges bättre möjligheter att hantera sin vardag med egen kraft under en lång helg på Astma och allergiförbundets allergianpassade anläggning Södergården Genomföra minst två familjeprogram "Familjestödsdagar" per år och ge dem stabilitet att de övergår till ordinarie verksamhet.Genomföra ett tonårsprogram per år för tonårsfamiljer. Även här är syftet att övergå i ordinarie verksamhet. Utvärdera projektets effekter på familjernas livskvalitet.

Planen är att Familjestödsprojektet skall ges sådan stabilitet att den efter 3 år kommer att kunna ingår i Astma- och allergiförbundets ordinarie verksamhet.

Projektorganisationen består av en styrgrupp och en referensgrupp. Styrgruppen består bla av två föräldrar till svårt allergiska barn som kan dela med sig av sina egna erfarenheter.

Ågrenska stiftelsen är ett nationellt kompetenscentraum för sällsynta diagnoser och en unik mötesplats för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras familjer och professionella. De har en gedigen och mångårig erfarenhet av familjekompetensprogram med specialistmedverkan, riktade till familjer där något av barnen har en sällsynkt diagnos. Deras verksamhet är väldokumenterad och utvärderad. Därför ingår Ågrenska i projektorganisationen för att ta del av deras kunnande och erfarenheter. De deltar också under de första samlingarna. Riksförbundet Unga allergiker är en organisation för unga av unga, vilket är föreningens motto, det genomsyrar hela organisationen.De upplyser och påverkar men framförallt inspirerar ,engagerar och aktivera till ett liv där allergier inte är begränsande. ASTA; asma och allergisjuksköterske föreningen är en specialist sektion för astma- allergier och KOL sjuksköterskor. De ingår i projekt organisationen för att ta del av deras kunnande och erfarenheter speciellt inriktade på barn.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2013 och avslutades i augusti 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2013 och avslutades i augusti 2016.

Kontakt

Liknande projekt

  • Framtidskören

    Som framtidskörklass får man tillsammans med körpedagoger och musiker jobba med körsång med alla sinnen med musik från olika länder och är med och…

  • Filosofisamtal i skolan

    Genom projekt introduceras för första gången filosofiska samtal i skolan som metod för att utveckla denna som en del i skolans värdegrundsarbete.…

  • Ur barnens perspektiv

Sidan uppdaterades 2020-06-02.